Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#['R?TVUw/bBVI*Lh]!fd8B*
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 148
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/]#[%NDIVCLA6+pYs_V550_v
Telefon: 22 83 14 406 22 55 49 141, 142, 150
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - poniedziałek, Pokój: B007. Godziny: 13:00-14:00.  W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#['R?FXUw%bBVI*Lh]!fd8B*
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtroki 15-16, pokój 5

Przed konsultacjami proszę o kontakt e-mailowy do niedzieli 


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż 5informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[4O=IKT!11a_Ra_fLLgS!Z.f
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/Q]#[xE4FVGw`C5MlqNy6~wwz=, @bNdia1IKJgc{]#[yL+QOMm`C7pTh
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek 15:00-16:00 pokój B006


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{V]#[-EW\XG%Ab6XllC
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

czwartek, 16.30-17.30


Uwagi:

Odwołuję dyżur w dniu 02.11.br. Mój dyżur w przyszłym tygodniu odbędzie się natomiast 07.11 w godzinach 18.20-19.20 

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[{D-WYY!1&a_Ra_fLLgS!Z.f
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska-dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[{J+IYY!1&a_Ra_fLLgS!Z.f
Telefon: 22 55 49 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

http://coin.wne.uw.edu.pl/dgadowska/index.php?show=kontakt


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/Q]#[%J=W]Mu`C5MlqNy6~wwz=
Telefon: 225549151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/Q]#[4JAFLQ&`C5MlqNy6~wwz=
Telefon: 22 831 47 25, 22 554 91 50
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/]#[xN=HSCLA6+pYs_V550_v @bNdia1IKJgc{VpTC%]#[xJ+YUCm1bDILkFy4/o
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/]#[*N=UcVLA6+pYs_V550_v
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, godz.13:15-14:00, pok. B006 (lub będzie tam informacja o miejscu dyżuru)

 


Uwagi:

W dniu 8.11 z powodów rodzinnych dyżur wyjątkowo rozpocznie się ok. godz. 15:00. Przepraszam za zmiany.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.


Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[{P4WYY!1&a_Ra_fLLgS!Z.f
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Od października 2017 r. dyżury będą odbywały się w środy, w godzinach 16.45-18.15, w sali B002. Proszę o anons mailowy przed przyjściem na dyżur.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAyO}_]#[-P=IdGx#C=SM8N_6Lwf83|oXnL
Telefon: 22 55 49 151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: 301. Godziny: 16:45 - 18:00.


Uwagi:
Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[~S+Q_U+%3a_Ra_fLLgS!Z.f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#[xU=_cEw%bBVI*Lh]!fd8B*
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 151, 163
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAyO}]#['V?N\\qA?2QzsEV]5ywo23'@j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[+VD[YT{@&a_Ra_fLLgS!Z.f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[*VIHdW~#3a_Ra_fLLgS!Z.f
Stanowisko: Adiunkt
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[*GFT\\z/3a_Ra_fLLgS!Z.f
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAyO}_]#[*VHQaG!==EIO8N_6Lwf83|oXnL
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:

Środa, 15:30-16:30, sala F.


Uwagi:

Przed przyjściem na dyżur proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#[/DBNXUw/bBVI*Lh]!fd8B*
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#[*D5NNDu2&5LM8=^2&nwmA#; @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QA]#[*E4QKPp/bBVI*Lh]!fd8B*
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAyO}_0]#[%SD_cPw/-BQGvmhC!0d%Z}^E+Pw
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/]#['UDXKMLA6+pYs_V550_v
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: @bNdia1IKJgc{VpTC%n/QAy]#[*]DPYY!11a_Ra_fLLgS!Z.f
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/