„Konkurs na Grant” oraz „Konkurs na najlepszy pomysł na spółkę Spin-off” w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

6 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Konkursu na Grant” oraz „Konkursu na najlepszy pomysł na spółkę Spin-off*” w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kto może brać udział w Konkursie?

Pracownicy UW (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem  UW. Brać w nim udział mogą również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Termin naboru wniosków: 6 grudnia do godziny 15.00

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w dniu 21/11/2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie UOTT.

Więcej informacji o konkursie na stronie UOTT

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską - Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności +”

e-mail: !NC?*_|[^Hz3QLM\958e.bY+#U]#[m/!*pIbSH'uNG8BQF#0nnGO5vB

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw