Konkursy UOIKK najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów

23 marca 2017

IX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji
oraz VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów

Na najlepszych w każdej z dwóch dziedzin czeka po 5 tys. zł a także możliwość odbycia płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali Urzędu lub jednej z delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu. Ponadto autorzy prac z zakresu prawa antymonopolowego mogą otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, które wspiera inicjatywę UOKiK.

Zgłoszenia prac obronionych w terminie 16 października 2016 r. – 15 października 2017 r., należy przesyłać do 31 października 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2018 r.

Strona konkursu

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw