Konkurs na najlepszą pracę magisterską ogłoszony przez MSZ

23 marca 2017

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zasady organizacji Konkursu

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 31 grudnia każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ). Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

·         priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

·         stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

·         członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

·         promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

·         prawa człowieka;

·         współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu, terminów rozstrzygnięcia, wysokości nagród, są zawarte w poniższych aktach prawnych:

1.    Zarządzenie nr 9 z dnia 13 01 2015 ws. wprowadzonych zmian dot. organizacji konkursu

2.    Zarządzenie nr 17 z dnia 12 06 2014 ws. zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu

3.    Zarządzenie nr 9 z dnia 28 03 2012 ws konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres dwhtxMHy9%Y8Oa^r/kNB|_Kcq'7]#[PgW`n@8'%kH|CVQTJYB9#G7Zzs~, dołączając:
a)   opinię recenzenta;
b)   opinię promotora;
c)   życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres dwhtxMHy9%Y8Oa^r/kNB|_Kcq'7]#[PgW`n@8'%kH|CVQTJYB9#G7Zzs~ lub telefonicznie: 

·        Akademia Dyplomatyczna MSZ tel. 22 523 79 85

Strona konkursu

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw