Rejestracja na zajęcia

Ogłoszenia

Rejestracje na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpoczną się po 15.12. Szczegółowy harmonogram dostępny wkrótce.

Rejestracja na zajęcia semestru letniego (2016L) na WNE UW dla krótkoterminowych Studentów programu ERASMUS rozpocznie się 10 lutego o godz. 18:00 i potrwa do 26 lutego do godz. 18:00. Dostęp do rejestracji po zalogowaniu na https://usosweb.wne.uw.edu.pl/

Osoby powtarzające POWI z powodu niezaliczenia w poprzednich latach, także rejestrują się w tej rejestracji.
UWAGA! Studenci skierowani przez Panią Dziekan na powtórzenie POWI (z innych względów niż brak zaliczenia w poprzednim roku - będą mieli zajęcia odrębnie / nie rejestrują się w tej rejestracji).


Harmonogramy
 
Harmonogramy rejestracji. Rok akademicki 2016/17, semestr letni

Instrukcje dla studentów
Przypominamy, że rejestracja w USOS jest obowiązkowa dla wszystkich studentów. Studenci, którzy nie zarejestrują się w USOS nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach. Poniżej wybrane instrukcje dotyczące rejestracji:
 

Instrukcje rejestracji na zajęcia (.pdf)


Podpięcia. Brak podpięcia przedmiotu pod dany program po rejestracji, skutkuje jego brakiem na karcie okresowych osiągnięć. Podpięcia do programu studiów są wymuszane w trakcie rejestracji, nie zwalnia to jednak studenta z obowiązku uzupełnienia podpięć w systemie USOS do konkretnego etapu studiów – jest to podstawą do automatycznego, sprawnego i bezbłędnego rozliczenia studenta. Prosimy o uaktualnianie i sprawdzanie podpięć na swoim koncie w USOSWeb przed okresem rozliczania ocen. Szczegóły w instrukcji. 


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/