Kalendarz akademicki WNE UW

Organizacja roku akademickiego na UW: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018


Kalendarz akademicki WNE na rok ak.: 2017/2018

Pobierz kalendarz w pliku PDF


Kalendarz akademicki WNE na rok ak.: 2016/2017
Semestr zimowy 01.10.2016 – 17.02.2017
Zajęcia dydaktyczne 01.10.2016 – 22.12.2016
I tura rejestracji na zajęcia semestru letniego r.ak.2016/2017 15.12.2016 – 22.12.2016
II tura rejestracji na zajęcia semestru letniego
III tura rejestracji na zajęcia - giełda
10.01.2017 – 16.01.2017
18.01.2017 – 25.01.2017
Wakacje zimowe 23.12.2016 – 06.01.2017
Zajęcia dydaktyczne cd. 07.01.2017 – 27.01.2017
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
(zgodnie z §28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)
20.01.2017
Egzaminacyjna sesja zimowa WNE 28.01.2017 – 10.02.2017
Egzaminy z języków obcych UW 30.01.2017
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 31.01.2017
Przerwa międzysemestralna 11.02.2017 – 17.02.2017
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru zimowego i egzaminacyjnych sesji zimowej 17.02.2017

Semestr letni 18.02.2017 – 30.09.2017
Zajęcia dydaktyczne 18.02.2017 – 12.04.2017
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich 23.02.2017 – 27.02.2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 03.03.2017 – 09.03.2017
w tym:  
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych UW 04.03.2017
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru zimowego 24.03.2017
Wakacje wiosenne 13.04.2017 – 18.04.2017
Dziekan ogłasza
- harmonogram zajęć na rok akademicki 2017/2018
- średnią studiów upoważniającą do ITS
- listę przedmiotów kluczowych dla studiów I i II °
01.03.2017
Zajęcia dydaktyczne cd. 19.04.2017 – 08.06.2017
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 12-13.05.2017
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmioty w semestrze letnim
(zgodnie z §28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)
01.06.2017
Egzaminacyjna sesja letnia WNE
- w salach UW Auditorium Maximum 
09.06.2017 – 02.07.2017
Egzaminy z języków obcych UW 12.06.2017
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 19.06.2017
I tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2017/2018
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
20.06.2017 – 30.06.2017
Terminy egzaminów licencjackich 03.07.2017 – 04.07.2017
Terminy egzaminów magisterskich 05.07.2017 – 07.07.2017
Wakacje letnie
(w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
03.07.2017 - 30.09.2017
Termin zamknięcia protokółów zaliczeniowych semestru letniego i egzaminacyjnych sesji letniej 02.07.2017
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 31.08.2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych 28.08.2017
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 28.08.2017 – 10.09.2017
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru letniego 15.09.2017
Zgłoszenia wyboru kierunku i specjalności studiów I ° (po I roku studiów I°) 18.09.2017
II tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego dla
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
06.09.2017 - 13.09.2017
III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego dla
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
14.09.2017 - 18.09.2017
I, II i III (giełda) tura rejestracji na zajęcia dla
- dla II roku studiów I °
- dla I roku studiów II °
- dla I roku studiów I °
21.09.2017 - 30.09.2017
Terminy egzaminów licencjackich 18.09.2017 – 19.09.2017
Terminy egzaminów magisterskich 20.09.2017 – 22.09.2017
Okres , w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 11.09.2017 - 30.09.2017


Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 14.11.2016 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 01.12.2016 - 02.12.2016
Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 25.04.2017 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 17.05.2017 - 18.05.2017


Kalendarz akademicki WNE na rok ak.: 2015/2016
Semestr zimowy 01.10.2015 – 17.02.2016
Zajęcia dydaktyczne 01.10.2015 – 22.12.2015
I tura rejestracji na zajęcia semestru letniego r.ak.2015/2016 15.12.2015 – 22.12.2015
II tura rejestracji na zajęcia semestru letniego
III tura rejestracji na zajęcia - giełda
12.01.2016 – 17.01.2016
24.01.2016 – 31.01.2016
Wakacje zimowe 23.12.2015 – 06.01.2016
Zajęcia dydaktyczne cd. 07.01.2016 – 27.01.2016
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
(zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
22.01.2016
Egzaminacyjna sesja zimowa WNE 28.01.2016 – 10.02.2016
Egzaminy z języków obcych UW 28.01.2016
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 31.01.2016
Przerwa międzysemestralna 11.02.2016 – 17.02.2016
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru zimowego i egzaminacyjnych sesji zimowej 17.02.2016

Semestr letni 18.02.2016 – 30.09.2016
Zajęcia dydaktyczne 18.02.2016 – 23.03.2016
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich 23.02.2016 – 27.02.2016
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 03.03.2016 – 09.03.2016
w tym:  
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych UW 05.03.2016
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru zimowego 24.03.2016
Wakacje wiosenne 24.03.2016 – 29.03.2016
Dziekan ogłasza
- harmonogram zajęć na rok akademicki 2016/2017
- średnią studiów upoważniającą do ITS
- listę przedmiotów kluczowych dla studiów I i II °
30.03.2016
Zajęcia dydaktyczne cd. 30.03.2016 – 08.06.2016
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 06 i 07.05.2016
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmioty w semestrze letnim
(zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
03.06.2016
Egzaminacyjna sesja letnia WNE
- w salach WNE 09.06.2016-30.06.2016
- w salach UW Auditorium Maximum 09.06.2016-11.06.2016, 19.06.2016-08.07.2016
09.06.2016 – 08.07.2016
Egzaminy z języków obcych UW 09.06.2016
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 15.06.2016
I tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2016/2017
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
16.06.2016 – 27.06.2016
Terminy egzaminów licencjackich 04.07.2016 – 06.07.2016
Terminy egzaminów magisterskich 06.07.2016 – 08.07.2016
Wakacje letnie
(w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
09.07.2016 - 30.09.2016
Termin zamknięcia protokółów zaliczeniowych semestru letniego i egzaminacyjnych sesji letniej 01.07.2016
Termin składania prac magisterskich i licencjackich do 31.08.2016
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych 29.08.2016
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 29.08.2016 – 11.09.2016
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru letniego 15.09.2016
Zgłoszenia wyboru kierunku i specjalności studiów I ° (po I roku studiów I°) 20.09.2016
II tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego dla
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
03.09.2016 - 15.09.2016
III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego dla
- dla III roku studiów I °
- dla II roku studiów II °
17.09.2016 - 23.09.2016
I, II i III (giełda) tura rejestracji na zajęcia dla
- dla II roku studiów I °
- dla I roku studiów II °
25.09.2016 - 30.09.2016
Terminy egzaminów licencjackich 15.09.2016 – 19.09.2016
Terminy egzaminów magisterskich 20.09.2016 – 22.09.2016
Okres indywidualnego rozliczania studentów 12.09.2016 - 30.09.2016


Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 9.11.2015 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 01.12.2015 - 02.12.2015
Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 23.04.2016 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 17.05.2016 - 18.05.2016


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/