Nagroda w konkursie "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

4 grudnia 2017

Z przyjemnością informujemy, że Pan Marcin Metrycki zdobył II nagrodę główną w XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski. Nagrodzona praca pt. Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego została napisana pod kierunkiem Pana dra Jarosława Górskiego.

Streszczenie pracy: Praca magisterska podejmuje problematykę etnocentryzmu konsumenckiego, a dokładniej czy i w jakim stopniu kraj pochodzenia eleganckiej odzieży wpływa na świadomość i preferencje zakupowe konsumentów (na przykładzie studentów Uniwersytetu Warszawskiego). Omówione zostały wartości kształtujące kultury społeczeństw i wynikające z nich postawy wobec ojczyzny i narodu z naciskiem na patriotyzm konsumencki. Zaprezentowano typowe narzędzia i kryteria pomiaru postaw etnocentrycznych wraz z czynnikami, które je kształtują oraz panującymi trendami rynkowymi. Dokonano szczegółowego wyjaśnienia kiedy dany produkt pozostaje produktem krajowym, a kiedy staje się już zagranicznym. Analiza badań własnych ilustruje efekt kraju pochodzenia wpływający na odbiór i wycenę polskiego oraz tajwańskiego produktu odzieżowego przez studentów UW.

Marcin Metrycki: absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia o specjalności ekonomia przedsiębiorstwa. Przed podjęciem studiów ekonomicznych ukończył (z wyróżnieniem) technikum ekonomiczne uzyskując tytuł technika ekonomisty. W trakcie nauki odbywał praktyki w: dziale księgowym Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Banku PKO S.A. oraz dziale podatku dochodowego od Osób Prawnych w Urzędzie Skarbowym. Brał udział w warsztatach Banku Millenium oraz firmy Phinance. Obecnie pracuje w Wydziale Monitorowania Reguły Wydatkowej i Analiz, Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów. Oprócz tego jest czynnym wolontariuszem Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu w ramach którego był m.in. zagranicznym mentorem podczas konkursu EUCYS, brał udział w projekcie DKMS oraz wspierał organizację Orlen Warsaw Marathon. Interesuje się finansami publicznymi oraz marketingiem sportowym. Jego hobby to piłka nożna oraz triathlon.

Gratulujemy!

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw