Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych

Cel Studiów
Letnia Szkoła powstała w celu edukacji aktuariuszy na potrzeby polskiego (a także innych krajów naszego regionu) rynku ubezpieczeniowego. Do roku 2002 Szkoła oferowała program edukacji podstawowej, obliczonej na wykształcenie osób pragnących zdobyć zawód aktuariusza.

W roku 2003 cele uległy zmianie, i do chwili obecnej Szkoła realizuje zadanie kształcenia ustawicznego, rozwijającego i aktualizującego wiedzę osób już pełniących ten zawód.

Adresaci Studiów

Oferta Szkoły kierowana jest do osób pracujących w zawodzie aktuariusza posiadających państwową licencję, lub zmierzających do jej uzyskania, posiadających już podstawową wiedzę aktuarialną, zdobytą czy to w ciągu poprzednich edycji Szkoły, czy też gdziekolwiek indziej. Praktycznie dotyczy to głównie osób pracujących w firmach ubezpieczeniowych, instytucjach nadzoru ubezpieczeniowego, oraz firmach konsultingowych i audytorskich.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia jest wiedza słuchaczy na temat nowych i bardziej zaawansowanych technik aktuarialnych, pojawiających się w naukach aktuarialnych czy to w wyniku ogólnego postępu matematyki stosowanej w zarządzaniu ryzykiem, czy też w wyniku wyzwań płynących z praktyki gospodarczej w sektorze ubezpieczeniowym. Poza wiedzą zajęcia (jedne w mniejszym, drugie w większym stopniu) nakierowane są na nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem technik matematycznych w okolicznościach kształtowanych przez specyfikę poszczególnych ubezpieczeń, ogólną sytuację gospodarczą, oraz dostępne dane.

Wymagania

Warunki uczestnictwa
W wykładach LSNA mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w działach aktuarialnych, statystycznych lub analitycznych firm ubezpieczeniowych i instytucji ubezpieczeniowych i emerytalnych, lub posiadające przynajmniej podstawowe wykształcenie aktuarialne (dobre podstawy matematyki) - pragnące uzyskać wiedzę specjalistyczną wymaganą w firmach ubezpieczeniowych. Zapraszamy również wykładowców akademickich zainteresowanych naukami aktuarialnymi.

Organizacja i program Studiów 28 edycji 

W latach 1990-2002 Letnia Szkoła realizowała program podstawowej edukacji aktuarialnej, a zajęcia prowadzone były na trzech poziomach nauczania. Począwszy od 2003 roku Szkoła realizuje zadanie kształcenia ustawicznego, oferując w każdej edycji inny program, składający się jednak co roku z 2-4 wyodrębnionych kursów. Kursy oferowane są w wymiarze 10-20 godzin. Wykłady prowadzone są z reguły w języku angielskim. Dobór kursów w każdym roku dokonywany jest przez Komitet Programowy, złożony z przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i Uniwersytetu Warszawskiego, kierujących się najnowszymi trendami w światowym rozwoju nauk aktuarialnych, a także aktualnymi potrzebami polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Resume 2017

28 edycja LSNA odbyła się w dniach 6-15 września 2017 r. na Wydziale Neofilologii (z powodu remontu głównego budynku WNE). Program – podobnie jak w latach poprzednich – adresowany był do osób, które posiadają podstawową wiedzę aktuarialną, a odczuwają potrzebę jej uzupełnienia i aktualizacji.

Program obejmował cztery kursy, prowadzone w języku polskim:
- Kurs 1: Uczenie maszynowe i eksploracja danych (18h), dr hab. Szymon Jaroszewicz, prof. nadzw. IPI PAN
- Kurs 2: Reasekuracja i modelowanie katastrof naturalnych (12h), Paweł Koszorek, Guy Carpenter
- Kurs 3: Rachunkowość (16h), Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting Services
- Kurs 4: IFRS 17 (6h), dr Adam Pasternak-Winiarski, Deloitte CE

Na wykłady 28 edycji LSNA zgłosiła się liczna grupa aktuariusz, głównie z krajowych wiodących firm ubezpieczeniowych – ogółem liczba uczestników wyniosła 223 osoby.

W czterech kursach oferowanych w tym roku wzięło udział odpowiednio 44, 45, 54 i 126 osób. Część aktuariuszy zgłosiła się na więcej niż jeden wykład, w zależności od stopnia swojej specjalizacji (ubezpieczenia ogólne, ubezpieczenia życiowe). Najliczniejsza grupa zgłosiła się na wykład IFRS 17. Po kursie pt. Rachunkowość odbył się egzamin testowy, zaliczający wymagania PSA, do którego przystąpiło 36 osób (35 zaliczyło). Słuchacze kursu 1. i 2. mieli okazję przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych na laptopach podczas wykładów.

Wśród uczestników można rozróżnić kilka grup: większość osób to praktykujący aktuariusze pracujący w firmach ubezpieczeniowych, zarówno życiowych jak i nie- życiowych. Kilka osób to przedstawiciele firm konsultingowych, pracujący między innymi na rzecz ubezpieczycieli.

Program 28 edycji LSNA.

Program z poprzednich latedycje 23-27

Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. 

Dyrektorem Szkoły jest dr hab. Wojciech Otto, prof. UW; 3cPSNnpH`uD8491-6/W]#[#SEH=#h3F~60Ayp}CzD

Administracja: Katarzyna Thomas, 3cPSNnpH`uD8491-6/WrL]#[yX5C8Pd_Xd$E*1=mu!`c5

Komitet Programowy:
Wojciech Otto – Uniwersytet Warszawski
Łukasz Delong – Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu lub kursów LSNA jest udokumentowana obecność na zajęciach. Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu(ów).

Wykładowcy Studiów

Zajęcia w Szkole prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zagranicznych towarzystw aktuarialnych oraz firm ubezpieczeniowych.

LSNA 2017

 1. Szymon Jaroszewicz, IPI PAN
 2. Katarzyna Kędziora – Audit & Consulting Services
 3. Paweł Koszorek – Guy Carpenter Analytics
 4. Adam Pasternak - Deloitte

LSNA 2016

 1. Walther Nauhausm Zablem-Neuhaus AS/University of Lizbon 
 2. Agnieszka Izabella Bergel, University of Lisbon 
 3. Aleksander Rejman, Willis Towers Watson, Germany 
 4. Tomasz Konieczny, Willis Towers Watson, Germany 
 5. Dennis Dobler, University of Ulm

LSNA 2015

 1. Jan Beirlant, KU Leuven
 2. Tom Reynkens, KU Leuven
 3. Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting services
 4. Antoon Pelsser, Kleynen Consultants, Maastricht University
 5. Lutz Wilhelmy, Swiss Re's International Governmental Affairs and Consulting

LSNA 2014

 1. Dr Aristidis K. Nikoloulopoulos, University of East Anglia, UK
 2. Jeremy Kent, MA, FIA Principal, Consulting Actuary, Milliman, Italy
 3. Wojciech Ślusarski, Deloitte
 4. Róża Lewińska, NBP; Grzegorz Szafrański, Uniwersytet Łódzki

LSNA 2013

 1. Prof. Edward W.(Jed) Frees, Prof. Marjorie A.Rosenberg, Wisconsin School of Business, University of Wisconsin
 2. Prof. Ermanno Pitacco, MIB School of Management, University of Trieste
 3. dr hab. Łukasz Delong, SGH Warszawa

LSNA 2012

 1. Prof. Qiwei Yao, London School of Economics
 2. Prof. Jacek Koronacki, Ewa Nowakowska, IPI PAN
 3. Ragnar Norberg, Universite Lyon 1 

LSNA 2011

 1. Frank Schepers, Daniel Matic, Towers Watson, Niemcy
 2. Robert Pusz, PZU SA

 LSNA 2010

 1.  Richard Derrig, PhD, visiting professor, Temple University, USA
 2. Ateno Villar, PriceWaterhouseCoopers

Kontakt

Dodatkowe informacje, w tym szczegóły dotyczące trybu zgłoszeń, terminów opłat itp. dotyczących nadchodzącej edycji Szkoły uzyskać można pod adresem:

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Wojciech Otto
tel. 501 190 240
3cPSNnpH`uD8491-6/W]#[#SEH=#h3F~60Ayp}CzD

Katarzyna Thomas
tel. 22 822 74 04
wtorek-piątek, godz. 9.00-13.30
3cPSNnpH`uD8491-6/WrL]#[yX5C8Pd_Xd$E*1=mu!`c5

Edukacja aktuarialna

Więcej informacji na temat edukacji aktuarialnej na stronach:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw