Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/Dv]#[tT^S/xha&C~\\eP=o81c
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9]#[jQaO+vEU~tmUJe`Q'o!l_Y$
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J_]#[uNo[0~7X.I_}\KPbo%M\7^F7L
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J]#[rR^M6sI]$G2^SBsOq8$[Lq*3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9]#[sYbU0pEUvtmUJe`Q'o!l_Y$
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J_.]#[s_^G+vLc&QaH{TY?'!8!8M/SPu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvV]#[uV^LDfAa.I_}ZTs?^!MgC
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9]#[sWlX+pEUvtmUJe`Q'o!l_Y$
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/D]#[oWrM+DIXzfk^mBOO'z-, for issues connected with Erasmus: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvV]#[m^^T8yE$2L[oZTs?^!MgC
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J]#[rXbX6sISxX2^SBsOq8$[Lq*3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J]#[jSlO.~/\4I2^SBsOq8$[Lq*3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh9J_.$]#[uWo[HwL^*QpLPsbH_86n_Nx@hym
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/Dv]#[xWrS0oha&C~\\eP=o81c
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvVh]#[iXbX.~GUUUdLmRbb_n6!GU
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/D]#[zYoPIDIXzfk^mBOO'z-
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/Dv]#[i\fM+xha&C~\\eP=o81c
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: -k|`N&Qi=]ufd\jYy/DvV]#[s_^M+g6$2L[oZTs?^!MgC
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw