Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zH]#[YmzM!n2O@nDI}HIaEdk1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\]#[Oj}I|liC7I/BkHYtXA_=L`I
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\kv]#[Zg1U$t_FEt{j}*I#ES&*~ee\c
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\k]#[WkzG+imK9rRKt{lrGd`&5xMX
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\]#[Xr~O$fiC/I/BkHYtXA_=L`I
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\kv&]#[XxzA|lpQ@|}1F3RbXQrQ!TRtgp
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zH]#[T3{P+imK9jRI}HIaEdk1
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHC]#[ZozF6\eOEt{j{3lb0Q&5+
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\]#[Xp.R|fiC/I/BkHYtXA_=L`I
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[z]#[Tp4G|6mF37-K4{HrXLg, for issues connected with Erasmus: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHC]#[RwzN.oinIww\{3lb0Q&5+
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\k]#[Wq~R+imA1&RKt{lrGd`&5xMX
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\k]#[Ol.I~tWJKtRKt{lrGd`&5xMX
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w semestrze letnim: piątki, godz. 13:45-14:45, proszę spytać na portierni, gdzie odbywa się dyżur

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo\kv&s]#[Zp1U=mpLA|25qV[k1dp@LUAa!t`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zH]#[]p4M$e2O@nDI}HIaEdk1
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHCo]#[Nq~R~tkCh$$541[#1@pQ0\
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[z]#[_r1J?6mF37-K4{HrXLg
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zH]#[Nu'G|n2O@nDI}HIaEdk1
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: l*BZDyuWQ.7S#?c|O[zHC]#[XxzG|]^nIww\{3lb0Q&5+
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/