Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]']#[De%/il}$/`z%ILAq74No
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-]#[6b*#fjZt*7iz3LQ*NkBxsQt
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}S]#[E_87jrPw4f[LI.A?7}fhOV6n@
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}]#[Bc%&pg^|+d.&@!d'94Cg`ixj
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-]#[Cj#1jdZt|7iz3LQ*NkBxsQt
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}SJ]#[Cp%}fja'/n]mh7JrN{U1PE}+D3
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]']#[?#'2pg^|+\.%ILAq74No
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j]#[Eg%'zZV$4f[LG7dr${fsW
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-]#[Ch54fdZt|7iz3LQ*NkBxsQt
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]]#[?h?&f4^w$&g&Z!@'NvJ, for issues connected with Erasmus: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j]#[9o%0rmZI8iW=G7dr${fsW
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:
Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}]#[Bi#4pg^r~u.&@!d'94Cg`ixj
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}]#[6d5#hrH{=f.&@!d'94Cg`ixj
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: proszę spytać na portierni. 
Godziny: 11:30-12:30.

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`-}SJ4]#[Eh87~ka}0nlq9ZS{%4SzsFls\7{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]']#[Hh?/jc}$/`z%ILAq74No
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j`]#[5i#4hr\t[r`qZ5S?%jS1[M
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]]#[Jj8+!4^w$&g&Z!@'NvJ
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]']#[5m/&fl}$/`z%ILAq74No
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: W|I@*wf.Dzq1QC[2E#]'j]#[Cp%&f[OI8iW=G7dr${fsW
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/