Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N]#[3@^C$dASiSt`X!Wthrp7
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}]#[&9a?}btGd*cYF!g-{OdD40j
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+I]#[46oK%jjJnYU%XeWBha.0j5+w2
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+]#[1=^9-_xOfW'bO\z#jre/{Lns
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}]#[2EbE%\tG\*cYF!g-{OdD40j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+It]#[2K^3}b{UiaWLwn`u{_wWk~s56a
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N]#[.`_F-_xOfO'`X!Wthrp7
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#]#[4B^87RpSnYU%VnzuW_.?r
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}]#[2ClH}\tG\*cYF!g-{OdD40j
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!]#[.Cr9}+xJ`vabi\V#{Zl, for issues connected with Erasmus: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#]#[+J^D/etrr\QsVnzuW_.?r
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+]#[1DbH-_xE^h'bO\z#jre/{Lns
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+]#[&?l?!jbNtY'bO\z#jre/{Lns
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w sesji letniej:

środa 13 VI 2018, godz. 10:00-11:00

środa 20 VI 2018, godz. 11:00-12:00

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.

 


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C}+Itc]#[4CoK?c{PjafPL3i~XruF4!b|ReP
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N]#[7CrC%[ASiSt`X!Wthrp7
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#C]#['DbH!jvG7eZPiliBXNuWv+
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!]#[9Eo@@+xJ`vabi\V#{Zl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N]#['Hf9}dASiSt`X!Wthrp7
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: JW|PEo$[zmkj`vq5ri!N#]#[2K^9}Sirr\QsVnzuW_.?r
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw