06.05.2024, 09:49

2024 European Conference of the Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) na WNE UW – zapraszamy do zgłaszania wystąpień

Konferencja SBCA zaplanowana jest w dniach 19-20 września 2024 r.

Głównym celem konferencji jest udoskonalenie teorii i praktyki analizy korzyści i kosztów jako narzędzia oceny efektywności programów publicznych m.in. w dziedzinie zdrowia i opieki nad osobami starszymi, ochrony środowiska i transportu. Prezentacje będą dotyczyć aspektów teoretycznych, metodologicznych i empirycznych związanych z oceną efektywności projektów publicznych, jak również omówienia zastosowań analizy korzyści i kosztów w praktyce.

Abstrakty (obejmujące do 500 słów) oraz propozycje sesji tematycznych należy składać do 15 maja br. (włącznie; termin przedłużony). Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz. oraz dr Ewa Zawojska (Katedra Mikroekonomii WNE UW).