Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2023-02-28 Krasuski Paweł

Wpływ jakości usług banku na efektywność ekonomiczną jego oddziałów na przykładzie bankowości spółdzielczej

LINK

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

dr Piotr Modzelewski

prof. dr. hab. Witold Koziński

prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk
2020-02-25 Sylwia Domańska

Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

prof. dr hab. Oskar Starzeński
2019-02-19 Marcin Dwórznik

Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
2018-05-30 Marek Sylwestrzak


Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
2022-03-22 Banerji Angana

Policy Options for Reforming the Pension System in India: PayAs-You-Go versus Capital Funding and their Impacts on Economic Growth

LINK

prof. dr hab. Marian Wiśniewski

prof. dr hab. Filip Chybalski

prof. dr hab. Marek Góra
2019-06-11 Aleksandra Wiśniewska

Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. Trine Bille

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
2018-09-25 Ewa Zawojska

Incentive compatibility in stated preference valuation methods
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell
2023-04-18 Budziński Wiktor

Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Ståle Navrud

Prof. Søren Bøye Olsen
2020-01-29 Zbigniew Szkop

Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską
Link
 

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
2018-10-16 Martín López Ramírez

Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions
Link

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr
2023-10-19 Sokołowski Jakub

Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
2023-10-23 Valasiuk Sviataslau

Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN
2018-10-10 Łukasz Byra

Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design
Link

prof. dr Oded Stark

prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp