Wybierz język
pl gb

Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2017-02-28 Magdalena Smyk

Self-selection in occupation choice: family and gender issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
2022-02-04 Gyódi Kristóf

The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities

LINK

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
2017-02-28 Lucas van der Velde

The effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
2022-05-26 Brzozowicz Magdalena

The influence of behavioural effects on valuation of private consumer goods: an experimental approach

LINK

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2024-03-19 Bitner Maciej

The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Krzysztof Makarski

prof. George A. Selgin
2021-06-30 Broniatowska Paulina

The role of education in wage determination in Poland
Link

dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz.

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
2020-11-12 Mirota Fryderyk

Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego
Link

dr hab. Marian Wiśniewski


dr Natalia Nerhbecka

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2023-10-23 Valasiuk Sviataslau

Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN
2020-01-29 Zbigniew Szkop

Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską
Link
 

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
2020-06-29 Igor Jakubiak

Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions
Link

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

prof. dr hab. Marek Góra

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK
2023-02-28 Krasuski Paweł

Wpływ jakości usług banku na efektywność ekonomiczną jego oddziałów na przykładzie bankowości spółdzielczej

LINK

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

dr Piotr Modzelewski

prof. dr. hab. Witold Koziński

prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk
2020-11-16 Stachura Paulina

Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy
Link

prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ

dr hab. Barbara Kryk, prof. US
2019-09-23 Małgorzata Kłobuszewska

Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty
Link

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. ucz.

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.