Wybierz język
pl gb

Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2017-11-08 Aleksandra Kolasa

Makroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
2020-06-29 Igor Jakubiak

Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions
Link

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

prof. dr hab. Marek Góra

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK
2020-11-12 Mirota Fryderyk

Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego
Link

dr hab. Marian Wiśniewski


dr Natalia Nerhbecka

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2021-06-28 Gołębiowska Bernadeta

Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną
Link

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. PWr
2020-01-29 Zbigniew Szkop

Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską
Link
 

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
2023-10-23 Valasiuk Sviataslau

Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN
2019-03-27 Paulina Ziembińska

Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Wojciech Charemza
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2017-01-11 Marcin Jakubek

Networks, assimilation, and employer sanctions
Link

prof. dr dr h. c. Oded Stark

prof. dr Wilhelm Kohler, Uniwersytet w Tybindze
prof. dr Franz Rendl, Uniwersytet w Klagenfurcie
2023-02-28 Krasuski Paweł

Wpływ jakości usług banku na efektywność ekonomiczną jego oddziałów na przykładzie bankowości spółdzielczej

LINK

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

dr Piotr Modzelewski

prof. dr. hab. Witold Koziński

prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk
2022-10-22 Mróz Robert

Models, laws, and evidence – philosophy of causal research in macroeconomics

LINK

dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz.

prof. dr. ir. Marcel Boumans

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
2023-04-18 Budziński Wiktor

Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Ståle Navrud

Prof. Søren Bøye Olsen
2019-06-11 Aleksandra Wiśniewska

Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. Trine Bille

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
2018-10-10 Łukasz Byra

Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design
Link

prof. dr Oded Stark

prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp