Wybierz język
pl gb

Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2020-11-16 Stachura Paulina

Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy
Link

prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ

dr hab. Barbara Kryk, prof. US
2019-02-27 Stanisław W. Ceran

Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Jerzy Parysek
2023-01-10 Świerczyńska Marta

Instytucjonalna organizacja architektury nadzoru oraz jej konsekwencje dla efektywności nadzoru bankowego w wybranych krajach UE

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2023-05-23 Sylwestrzak Marta

Selected issues on behavioral and experimental economics

LINK

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2020-02-25 Sylwia Domańska

Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

prof. dr hab. Oskar Starzeński
2019-05-14 Tinatin Akhvlediani

International Trade and Economic Growth in the EU. The Role of ICT in Central and Eastern European Countries
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
2023-10-23 Valasiuk Sviataslau

Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN
2023-01-10 Węglińska Mariola

Ocena efektywności nadzoru nad sektorem bankowym w wybranych krajach UE z wykorzystaniem metody DEA

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2020-11-24 Wiszniewska Agnieszka

Problem synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2019-09-20 Wojciech Hardy

Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market
Link

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab. Patryk Gałuszka
2023-10-12 Zabarina Kateryna

Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction

LINK

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner

prof. Fernando Rubiera Morollón
2020-01-29 Zbigniew Szkop

Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską
Link
 

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
2021-06-21 Ziembiński Michał

Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej
Link

dr hab. Anna Białek-Jaworska

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP

dr hab. Piotr Wójtowicz, prof. UEK