Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2018-09-25 Ewa Zawojska

Incentive compatibility in stated preference valuation methods
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell
2017-11-08 Aleksandra Kolasa

Makroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
2019-06-11 Aleksandra Wiśniewska

Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. Trine Bille

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
2022-03-22 Banerji Angana

Policy Options for Reforming the Pension System in India: PayAs-You-Go versus Capital Funding and their Impacts on Economic Growth

LINK

prof. dr hab. Marian Wiśniewski

prof. dr hab. Filip Chybalski

prof. dr hab. Marek Góra
2024-03-19 Bitner Maciej

The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Krzysztof Makarski

prof. George A. Selgin
2022-06-27 Bova Demetrio

Goal-based Sustainability Indicators

LINK

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz.
2021-06-30 Broniatowska Paulina

The role of education in wage determination in Poland
Link

dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz.

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
2022-05-26 Brzozowicz Magdalena

The influence of behavioural effects on valuation of private consumer goods: an experimental approach

LINK

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2023-04-18 Budziński Wiktor

Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Ståle Navrud

Prof. Søren Bøye Olsen
2019-04-17 Dorota Celińska-Kopczyńska

Open Source software and the network effects
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Kopczewski

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
prof. Fragkiskos Papadopoulos
2017-01-11 Ewa Cukrowska-Torzewska

On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland
Link

dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska

prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN
2017-11-29 Eyal Ronen

Policy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr hab. Jan Hagemejer

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
prof. Alfred Tovias, Hebrew University
2020-05-26 Gilbert Mbara

Commodity price dynamics through time scales
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
2021-06-28 Gołębiowska Bernadeta

Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną
Link

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. PWr
2022-02-04 Gyódi Kristóf

The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities

LINK

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
2020-06-29 Igor Jakubiak

Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions
Link

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

prof. dr hab. Marek Góra

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK
2017-01-11 Jacek Lewkowicz

Regulacje rynku pracy i ich efektywność
Link

dr hab. Łukasz Hardt

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
2017-06-21 Joanna Sawicka

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód
Link

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

prof. dr hab. Jacek Osiewalski, UE w Krakowie
dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH
2019-01-18 Karol Partyka

Empirical patterns in central bank interest rates policy
Link

dr hab. Łukasz Goczek

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2017-01-25 Karolina Goraus-Tańska

Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA