Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2018-05-30 Marek Sylwestrzak


Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
2023-10-19 Sokołowski Jakub

Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
2022-11-08 Kubik Michał

Analiza opłacalności inwestycji w elektrownię atomową w Polsce

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
2019-03-27 Paulina Ziembińska

Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Wojciech Charemza
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2022-03-16 Radwański Paweł

Analiza wpływu zmian podatków na premię za ryzyko na warszawskiej giełdzie za pomocą modeli wektorowej autoregresji

LINK

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak

dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK

dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
2019-09-23 Łukasz Matuszczak

Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek


dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW

prof. dr hab. Janusz Świerkocki

prof. zw. dr hab. Stanisław Umiński, prof. ucz.
2018-10-16 Martín López Ramírez

Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions
Link

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr
2020-05-26 Gilbert Mbara

Commodity price dynamics through time scales
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
2019-09-20 Wojciech Hardy

Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market
Link

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab. Patryk Gałuszka
2021-10-25 Lewczuk Anna

Economic analysis of human rights in post-socialist countries
Link

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, UŁ

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (PAN)
2019-02-19 Marcin Dwórznik

Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
2019-01-18 Karol Partyka

Empirical patterns in central bank interest rates policy
Link

dr hab. Łukasz Goczek

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2023-10-12 Zabarina Kateryna

Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction

LINK

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner

prof. Fernando Rubiera Morollón
2022-06-27 Bova Demetrio

Goal-based Sustainability Indicators

LINK

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz.
2018-09-25 Ewa Zawojska

Incentive compatibility in stated preference valuation methods
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell
2019-02-27 Stanisław W. Ceran

Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Jerzy Parysek
2023-01-10 Świerczyńska Marta

Instytucjonalna organizacja architektury nadzoru oraz jej konsekwencje dla efektywności nadzoru bankowego w wybranych krajach UE

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2019-05-14 Tinatin Akhvlediani

International Trade and Economic Growth in the EU. The Role of ICT in Central and Eastern European Countries
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
2020-02-25 Sylwia Domańska

Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

prof. dr hab. Oskar Starzeński
2017-06-21 Joanna Sawicka

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód
Link

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

prof. dr hab. Jacek Osiewalski, UE w Krakowie
dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH