Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2017-02-28 Lucas van der Velde

The effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
2016-12-21 Łukasz Postek

Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana
Link

dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński

dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK
2023-10-19 Sokołowski Jakub

Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
2021-06-21 Ziembiński Michał

Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej
Link

dr hab. Anna Białek-Jaworska

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP

dr hab. Piotr Wójtowicz, prof. UEK
2019-01-18 Karol Partyka

Empirical patterns in central bank interest rates policy
Link

dr hab. Łukasz Goczek

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2019-04-17 Dorota Celińska-Kopczyńska

Open Source software and the network effects
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Kopczewski

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
prof. Fragkiskos Papadopoulos
2022-05-26 Brzozowicz Magdalena

The influence of behavioural effects on valuation of private consumer goods: an experimental approach

LINK

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2018-06-13 Marcin Bielecki

Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG
2018-09-25 Ewa Zawojska

Incentive compatibility in stated preference valuation methods
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell
2022-03-16 Radwański Paweł

Analiza wpływu zmian podatków na premię za ryzyko na warszawskiej giełdzie za pomocą modeli wektorowej autoregresji

LINK

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak

dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK

dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
2020-11-16 Stachura Paulina

Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy
Link

prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ

dr hab. Barbara Kryk, prof. US
2017-01-25 Karolina Goraus-Tańska

Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA
2019-05-14 Tinatin Akhvlediani

International Trade and Economic Growth in the EU. The Role of ICT in Central and Eastern European Countries
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
2022-02-04 Gyódi Kristóf

The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities

LINK

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
2019-09-23 Małgorzata Kłobuszewska

Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty
Link

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. ucz.

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.
2018-10-16 Martín López Ramírez

Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions
Link

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr
2023-01-10 Świerczyńska Marta

Instytucjonalna organizacja architektury nadzoru oraz jej konsekwencje dla efektywności nadzoru bankowego w wybranych krajach UE

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2023-01-10 Węglińska Mariola

Ocena efektywności nadzoru nad sektorem bankowym w wybranych krajach UE z wykorzystaniem metody DEA

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2017-11-29 Eyal Ronen

Policy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr hab. Jan Hagemejer

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
prof. Alfred Tovias, Hebrew University
2019-09-20 Wojciech Hardy

Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market
Link

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab. Patryk Gałuszka