Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2021-06-28 Gołębiowska Bernadeta

Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną
Link

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. PWr
2021-06-21 Ziembiński Michał

Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej
Link

dr hab. Anna Białek-Jaworska

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP

dr hab. Piotr Wójtowicz, prof. UEK
2022-06-27 Bova Demetrio

Goal-based Sustainability Indicators

LINK

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz.
2017-02-28 Lucas van der Velde

The effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
2017-02-28 Magdalena Smyk

Self-selection in occupation choice: family and gender issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
2017-01-25 Karolina Goraus-Tańska

Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA
2023-05-23 Sylwestrzak Marta

Selected issues on behavioral and experimental economics

LINK

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2023-10-12 Zabarina Kateryna

Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction

LINK

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner

prof. Fernando Rubiera Morollón
2021-10-25 Lewczuk Anna

Economic analysis of human rights in post-socialist countries
Link

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, UŁ

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (PAN)
2019-09-20 Wojciech Hardy

Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market
Link

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab. Patryk Gałuszka
2022-02-04 Gyódi Kristóf

The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities

LINK

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
2019-01-18 Karol Partyka

Empirical patterns in central bank interest rates policy
Link

dr hab. Łukasz Goczek

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2022-10-22 Mróz Robert

Models, laws, and evidence – philosophy of causal research in macroeconomics

LINK

dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz.

prof. dr. ir. Marcel Boumans

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
2017-01-11 Jacek Lewkowicz

Regulacje rynku pracy i ich efektywność
Link

dr hab. Łukasz Hardt

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
2020-11-12 Mirota Fryderyk

Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego
Link

dr hab. Marian Wiśniewski


dr Natalia Nerhbecka

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2022-05-26 Brzozowicz Magdalena

The influence of behavioural effects on valuation of private consumer goods: an experimental approach

LINK

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2020-06-29 Igor Jakubiak

Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions
Link

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

prof. dr hab. Marek Góra

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK
2021-06-30 Broniatowska Paulina

The role of education in wage determination in Poland
Link

dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz.

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
2016-12-21 Łukasz Postek

Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana
Link

dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński

dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK
2017-01-11 Ewa Cukrowska-Torzewska

On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland
Link

dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska

prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN