Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2018-06-13 Marcin Bielecki

Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG
2018-05-30 Marek Sylwestrzak


Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
2017-11-29 Eyal Ronen

Policy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr hab. Jan Hagemejer

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
prof. Alfred Tovias, Hebrew University
2017-11-08 Aleksandra Kolasa

Makroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
2017-06-21 Joanna Sawicka

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód
Link

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

prof. dr hab. Jacek Osiewalski, UE w Krakowie
dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH
2017-02-28 Lucas van der Velde

The effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
2017-02-28 Magdalena Smyk

Self-selection in occupation choice: family and gender issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
2017-01-25 Karolina Goraus-Tańska

Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA
2017-01-11 Marcin Jakubek

Networks, assimilation, and employer sanctions
Link

prof. dr dr h. c. Oded Stark

prof. dr Wilhelm Kohler, Uniwersytet w Tybindze
prof. dr Franz Rendl, Uniwersytet w Klagenfurcie
2017-01-11 Ewa Cukrowska-Torzewska

On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland
Link

dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska

prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN
2017-01-11 Jacek Lewkowicz

Regulacje rynku pracy i ich efektywność
Link

dr hab. Łukasz Hardt

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
2016-12-21 Łukasz Postek

Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana
Link

dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński

dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK