Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2022-06-27 Bova Demetrio

Goal-based Sustainability Indicators

LINK

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz.
2020-11-24 Wiszniewska Agnieszka

Problem synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2018-05-30 Marek Sylwestrzak


Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
2021-06-30 Broniatowska Paulina

The role of education in wage determination in Poland
Link

dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz.

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
2022-03-22 Banerji Angana

Policy Options for Reforming the Pension System in India: PayAs-You-Go versus Capital Funding and their Impacts on Economic Growth

LINK

prof. dr hab. Marian Wiśniewski

prof. dr hab. Filip Chybalski

prof. dr hab. Marek Góra
2023-05-23 Sylwestrzak Marta

Selected issues on behavioral and experimental economics

LINK

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2022-11-08 Kubik Michał

Analiza opłacalności inwestycji w elektrownię atomową w Polsce

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
2017-02-28 Magdalena Smyk

Self-selection in occupation choice: family and gender issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
2017-01-11 Ewa Cukrowska-Torzewska

On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland
Link

dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska

prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN
2017-06-21 Joanna Sawicka

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód
Link

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

prof. dr hab. Jacek Osiewalski, UE w Krakowie
dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH
2021-10-25 Lewczuk Anna

Economic analysis of human rights in post-socialist countries
Link

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, UŁ

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (PAN)
2019-09-23 Łukasz Matuszczak

Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek


dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW

prof. dr hab. Janusz Świerkocki

prof. zw. dr hab. Stanisław Umiński, prof. ucz.
2020-02-25 Sylwia Domańska

Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

prof. dr hab. Oskar Starzeński
2019-02-19 Marcin Dwórznik

Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
2017-01-11 Jacek Lewkowicz

Regulacje rynku pracy i ich efektywność
Link

dr hab. Łukasz Hardt

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
2023-10-12 Zabarina Kateryna

Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction

LINK

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner

prof. Fernando Rubiera Morollón
2019-02-27 Stanisław W. Ceran

Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Jerzy Parysek
2020-02-03 Krzysztof Drachal

Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Jacek Osiewalski
2020-05-26 Gilbert Mbara

Commodity price dynamics through time scales
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
2017-11-08 Aleksandra Kolasa

Makroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG