Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2017-11-08 Aleksandra Kolasa

Makroekonomiczne skutki przemiany edukacyjnej i demograficznej w Polsce
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG
2017-01-25 Karolina Goraus-Tańska

Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Małgorzata Knauff, SGH
dr hab. Michał Myck, CenEA
2018-10-10 Łukasz Byra

Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design
Link

prof. dr Oded Stark

prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp
2022-10-22 Mróz Robert

Models, laws, and evidence – philosophy of causal research in macroeconomics

LINK

dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz.

prof. dr. ir. Marcel Boumans

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
2017-01-11 Marcin Jakubek

Networks, assimilation, and employer sanctions
Link

prof. dr dr h. c. Oded Stark

prof. dr Wilhelm Kohler, Uniwersytet w Tybindze
prof. dr Franz Rendl, Uniwersytet w Klagenfurcie
2021-06-21 Ziembiński Michał

Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej
Link

dr hab. Anna Białek-Jaworska

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP

dr hab. Piotr Wójtowicz, prof. UEK
2016-12-21 Łukasz Postek

Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana
Link

dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński

dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK
2019-06-11 Aleksandra Wiśniewska

Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. Trine Bille

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
2020-02-03 Krzysztof Drachal

Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Jacek Osiewalski
2023-01-10 Węglińska Mariola

Ocena efektywności nadzoru nad sektorem bankowym w wybranych krajach UE z wykorzystaniem metody DEA

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2017-01-11 Ewa Cukrowska-Torzewska

On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland
Link

dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska

prof. dr hab. Irena Kotowska, SGH
dr hab. Leszek Morawski, PAN
2019-04-17 Dorota Celińska-Kopczyńska

Open Source software and the network effects
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Kopczewski

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
prof. Fragkiskos Papadopoulos
2017-11-29 Eyal Ronen

Policy Implications of Non-Tariff Measures on International Trade
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
dr hab. Jan Hagemejer

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, UG
prof. Alfred Tovias, Hebrew University
2022-03-22 Banerji Angana

Policy Options for Reforming the Pension System in India: PayAs-You-Go versus Capital Funding and their Impacts on Economic Growth

LINK

prof. dr hab. Marian Wiśniewski

prof. dr hab. Filip Chybalski

prof. dr hab. Marek Góra
2023-04-18 Budziński Wiktor

Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Ståle Navrud

Prof. Søren Bøye Olsen
2021-06-28 Gołębiowska Bernadeta

Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną
Link

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. PWr
2020-11-24 Wiszniewska Agnieszka

Problem synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2017-01-11 Jacek Lewkowicz

Regulacje rynku pracy i ich efektywność
Link

dr hab. Łukasz Hardt

prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, PAN
2023-05-23 Sylwestrzak Marta

Selected issues on behavioral and experimental economics

LINK

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2018-06-13 Marcin Bielecki

Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG