Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2020-02-03 Krzysztof Drachal

Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Jacek Osiewalski
2022-11-08 Kubik Michał

Analiza opłacalności inwestycji w elektrownię atomową w Polsce

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
2021-10-25 Lewczuk Anna

Economic analysis of human rights in post-socialist countries
Link

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, UŁ

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (PAN)
2017-02-28 Lucas van der Velde

The effects of technological change on inequity: A microeconometric perspective on selected issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

dr hab. Adam Szulc, SGH
prof. Jan Svejnar, Columbia University
2018-10-10 Łukasz Byra

Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design
Link

prof. dr Oded Stark

prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp
2019-09-23 Łukasz Matuszczak

Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek


dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW

prof. dr hab. Janusz Świerkocki

prof. zw. dr hab. Stanisław Umiński, prof. ucz.
2016-12-21 Łukasz Postek

Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w gospodarce amerykańskiej ery Alana Greenspana
Link

dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński

dr hab. Andrzej Kondratowicz, SWPS
dr hab. Joanna Bruzda, UMK
2017-02-28 Magdalena Smyk

Self-selection in occupation choice: family and gender issues
Link

dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Irena A. Kotowska, SGH
prof. Karsten Staehr, Tallin University of Technology
2019-09-23 Małgorzata Kłobuszewska

Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty
Link

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. ucz.

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.
2018-06-13 Marcin Bielecki

Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG
2019-02-19 Marcin Dwórznik

Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
2017-01-11 Marcin Jakubek

Networks, assimilation, and employer sanctions
Link

prof. dr dr h. c. Oded Stark

prof. dr Wilhelm Kohler, Uniwersytet w Tybindze
prof. dr Franz Rendl, Uniwersytet w Klagenfurcie
2018-05-30 Marek Sylwestrzak


Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach 2000-2007
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Anna Białek-Jaworska

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, SGH
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, USz
2018-10-16 Martín López Ramírez

Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions
Link

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr
2020-11-12 Mirota Fryderyk

Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego
Link

dr hab. Marian Wiśniewski


dr Natalia Nerhbecka

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2022-10-22 Mróz Robert

Models, laws, and evidence – philosophy of causal research in macroeconomics

LINK

dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz.

prof. dr. ir. Marcel Boumans

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
2019-03-27 Paulina Ziembińska

Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Wojciech Charemza
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2022-03-16 Radwański Paweł

Analiza wpływu zmian podatków na premię za ryzyko na warszawskiej giełdzie za pomocą modeli wektorowej autoregresji

LINK

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak

dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK

dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
2023-10-19 Sokołowski Jakub

Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
2020-11-16 Stachura Paulina

Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy
Link

prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ

dr hab. Barbara Kryk, prof. US