Prace dyplomowe


pisanie pracy student

 

Proces dyplomowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego reguluje uchwała Rady Dydaktycznej z 15 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania wraz z załącznikami. 

Uchwała ta jest spisem praktyk Wydziału w zakresie dyplomowania, stosowanych od wielu lat i stanowi przejrzysty przewodnik dla studentów i promotorów po zasadach i wymaganiach stawianych pracom dyplomowym.