Trzecia Misja Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Język angielski i współczesny świat -
język angielski dla licealistów

Trwają zapisy na lekcje on-line w ramach modułów

 

Regulamin

UWAGA: Zgodnie z regulaminem  w przypadku zajęć stacjonarnych uczestnicy mogą być zgłaszani wyłącznie przez swoje szkoły. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs od Opiekuna Projektu (nauczyciela).
 
W przypadku zajęć on-line prosimy zainteresowane osoby o indywidualne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 

Harmonogram wsparcia

Informacje dostępne u organizatorów - prosimy o kontakt mailowy.

 


 

Kurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat). Zapraszamy do udziału w intensywnych kursach rozwijających kompetencje w obszarze języka angielskiego w zakresie komunikacji i praktycznego wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do dalszego samodzielnego rozwijania.

Kurs ma na celu zachęcanie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej, sposobem prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych oraz wyciągania wniosków.

Formuła kursu: krótkie (6 - 12 godzin dydaktycznych), intensywne kursy, systematyzujące wiedzę. 

Możliwy jest zapis na następujące moduły:

1. Język angielski i współczesny świat: zajęcia dadzą możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomogą postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy

2. Telephoning: w toku prowadzonych zajęć poznamy poprawne sposoby skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, zwłaszcza w sytuacji rosnącej roli pracy i kontaktów zdalnych, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy i/lub w prowadzeniu własnej działalności.

3. Emailing vs formal correspondence: w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

Trwa nabór do grupy czerwcowej:

 

1 18.06 (piątek) 16:30-18:00
2 25.06 (piątek) 16:30-18:00
3 02.07 (piątek) 16:30-18:00

 
4. American vs British English for travelers: udział w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka: słownictwo, literowanie oraz gramatyka.


Brak miejsc


5. Word formation

Podczas egzaminu maturalnego ważne jest wykazanie się znajomością różnorodnego słownictwa z obszaru General English. Zajęcia będą poświęcone poszerzeniu słownictwa, biorąc pod uwagę obszary tematyczne występujące na egzaminie maturalnym. W trakcie zajęć zostaną omówione przedrostki (prefixes) oraz przyrostki (suffixes) umożliwiają tworzenie rzeczowników oraz negacji. Zostaną zaprezentowane również sposoby tworzenia rzeczowników z czasowników oraz tworzenia rzeczowników z przymiotników. Podczas spotkań i prac samodzielnych zostaną poruszone również kwestie różnić w wymowie czasowników i rzeczowników, gdy te są pisane w ten sam sposób. 

 

Brak miejsc w grupie czerwcowej


6. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (esej)

Obowiązkowym elementem podczas egzaminu maturalnego jest krótka wypowiedź pisemna. Może ona przyjąć formę listu, wiadomości e-mail lub krótkiego eseju. Celem ustrukturowanej wypowiedzi pisemnej jest przekazanie informacji oraz umiejętność poparcia przedstawionych tez. Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju, w tym zalecane słownictwo, wykorzystanie czasów oraz przykładowe treści. W trakcie kursu będą opracowywane przykładowe wypowiedzi pisemne, które będę sprawdzane, tak aby uczestnicy mogli otrzymać informację zwrotną dotyczących obszarów do poprawy.


Trwa nabór do grupy czerwcowej:


 

1 18.06 (piątek) 18:30-20:00
2 25.06 (piątek) 18:30-20:00
3 02.07 (piątek) 18:30-20:00

 

Zapisy

 

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowego


PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo S$Gon0/I*1U42'zt\=V]#[Aj7ZPK%4j=K+?h_je#C


DANE KONTAKTOWEDANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: S$Gon0/I*1U42'zt\=V]#[Aj7ZPK%4j=K+?h_je#C

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw