08.08.2022, 07:22

Badacze WNE UW z dofinansowaniem w konkursie w ramach programu IDUB

Dwoje badaczy Wydziału otrzymało dofinansowanie w drugiej edycji konkursu na dofinansowanie organizacji kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym.

Dr hab. Bartłomiej Rokicki, prof. ucz. otrzymał dofinansowanie na organizację 17. edycji międzynarodowej konferencji "European Union Regional Economics Applications Laboratory (EU REAL) Workshop”.

Organizatorami Konferencji są The European Union - Regional Economics Applications Laboratory (EU-REAL) oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest “Regional and urban economic modelling", a zaproszeni Goście prezentować będą projekty badawcze z zakresu m.in. ekonometrii i statystyki przestrzennej, migracji i regionalnych rynków pracy oraz metod ilościowych w naukach regionalnych.

Podczas konferencji wystąpią badacze Wydziału: dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz., dr Xaquín Pérez-Sindín, dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz., mgr Maria Kubara oraz dr hab. Bartłomiej Rokicki, prof. ucz.

Dr Aleksandra Wiśniewska otrzymała dofinansowanie na organizację konferencji „Mapping Quantitative Research on Culture in Poland 1st Polish Conference on Cultural Economics/ Mapowanie badań ilościowych kultury w Polsce Pierwsza konferencja ekonomii kultury w Polsce”.

Konferencja jest organizowana przez Association for Cultural Economics Poland - ośrodek badawczy Wydziału. WNE UW podczas konferencji reprezentować będą: dr Aleksandra Wiśniewska, dr Wojciech Hardy, oraz dr Jarosław Górski.

W wydarzeniu wezmą udział prof. Trine Bille, naukowo związana z Copenhagen Business School, od 2018 r. prezydentka Association of Cultural Economics International oraz prof. Karol J. Borowiecki z University of Southern Denmark.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu IDUB.

Serdecznie gratulujemy!