mgr Bova Demetrio

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant