mgr Demetrio Bova

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant