Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2022


Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2021

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 18 do 22 grudnia 2021 roku 16.12.2021 16
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 4 do 17 grudnia 2021 roku 02.12.2021 15
Zarządzenie w sprawie czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 19 listopada do 3 grudnia 2021 roku 17.11.2021 14
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Programu „Szkoła Orłów” 14.10.2021 13
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 01.10.2021 12
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 28.06.2021 11
Zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o zwolnienie studenta z opłaty za usługi edukacyjne w całości lub w części albo rozłożenia opłaty na raty 23.06.2021 10
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych organizowanych w roku akademickim 2020/21 11.03.2021 9
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny i monitorowania jakości zajęć dydaktycznych na kadencję 2020-2024 12.02.2021 8
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 10.02.2021 7
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022 10.02.2021 6

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2020