Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2024

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów do udziału w programie szkoły letniej „Mind Your Business: Summer School on Strategic Business Thinking” w ramach Mieszanego Programu Intensywnego Erasmus+ KA131/2022 25.01.2024 1
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2024/2025 25.01.2024 2
Zarządzenie w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2023/24 06.02.2024 3
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych w roku akademickim 2023/24 09.04.2024 4
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (w bazach danych Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” w roku akademickim 2024/2025 25.04.2024 5
Zarządzenie w sprawie opłat za studia podyplomowe „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (w bazach danych Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” w roku akademickim 2024/2025 25.04.2024 6
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” w roku akademickim 2024/2025 25.04.2025 7
Zarządzenie w sprawie opłat za studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” w roku akademickim 2024/2025 25.04.2024 8
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Data Science w zastosowaniach biznesowych – praktyczne warsztaty” w roku akademickim 2024/2025 28.05.2024 9
Zarządzenie w sprawie opłat za studia podyplomowe „Data Science w zastosowaniach biznesowych – praktyczne warsztaty” w roku akademickim 2024/2025 28.05.2024 10
Zarządzenie w sprawie ujednolicenia formalnych charakterystyk kursów w formularzu opisu przedmiotu (sylabusie) 13.06.2024 11
Zarządzenie w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów 17.06.2024 12
Załącznik 1 do zarządzenia w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów (wersja edytowalna do pobrania) 12
Załącznik 2 do zarządzenia w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów (wersja edytowalna do pobrania) 12
Załącznik 3 do zarządzenia w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów (wersja edytowalna do pobrania) 12
Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora ds. Archiwizacji 18.06.2024 13

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2023

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2022/23 01.02.2023 1
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych w roku akademickim 2022/2023 11.04.2023 2
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” w roku akademickim 2023/2024 27.04.2023 4
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” w roku akademickim 2023/2024 27.04.2023 5
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” w roku akademickim 2023/2024 27.04.2023 6
Zarządzenie w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 27.04.2023 7
Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Nauk Ekonomicznych w dniu 4 i 5 maja 2023 roku 27.04.2023 8
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów do udziału w programie „DIGITAL TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BUSINESS INNOVATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”. 09.05.2023 9
Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Nauk Ekonomicznych w dniu 25 maja 2023 roku 19.05.2023 10
Zarządzenie w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2023/24 27.09.2023 11
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023-2024 30.10.2023 12

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2022

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie organizacji sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 21.01.2022 1
Zarządzenie w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2021/22 16.02.2022 2
Zarządzenie w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru zimowego roku akademickiego 2021/22 16.02.2022 3
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych w roku akademickim 2021/2022 23.03.2022 4
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” w roku akademickim 2022-23 28.04.2022 5
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” w roku akademickim 2022-23 28.04.2022 6
Zarządzenie w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” w roku akademickim 2022-23 28.04.2022 7
Zarządzenie w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022-23 28.04.2022 8
Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 30.09.2022 9
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym 30.09.2022 10
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 30.09.2022 11
Zarządzenie w sprawie godzin dziekańskich na WNE UW w dniu 21 grudnia 2022 r. 08.12.2022 13

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2021

Tytuł Data wydania Numer zarządzenia
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022 10.02.2021 6
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 10.02.2021 7
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny i monitorowania jakości zajęć dydaktycznych na kadencję 2020-2024 12.02.2021 8
Zarządzenie w sprawie zajęć repetytoryjnych organizowanych w roku akademickim 2020/21 11.03.2021 9
Zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o zwolnienie studenta z opłaty za usługi edukacyjne w całości lub w części albo rozłożenia opłaty na raty 23.06.2021 10
Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 28.06.2021 11
Zarządzenie w sprawie powołania opiekuna pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 01.10.2021 12
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Programu „Szkoła Orłów” 14.10.2021 13
Zarządzenie w sprawie czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 19 listopada do 3 grudnia 2021 roku 17.11.2021 14
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 4 do 17 grudnia 2021 roku 02.12.2021 15
Zarządzenie w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć do trybu zdalnego w okresie od 18 do 22 grudnia 2021 roku 16.12.2021 16

Zarządzenia Prodziekana ds. studenckich 2020