Uchwały Rady Dydaktycznej

Tytuł Data uchwalenia Numer uchwały
Uchwała w sprawie ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów w roku akademickim 2026/2027 15.06.2022 11
Uchwała w sprawie korekty językowej prac dyplomowych 11.05.2022 8
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 32 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 maja 2021 r. 01.12.2021 37
Uchwała w sprawie zasad zwalniania studenta z opłaty za usługi edukacyjne w całości lub w części w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce oraz wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi 23.06.2021 36
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie warunków zwolnień z czesnego 19.05.2021 30
Uchwała w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 19.05.2021 31
Uchwała w sprawie harmonogramu rekrutacji 2022/2023 19.05.2021 32
Uchwała w sprawie zasad kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 2022/2023 19.05.2021 33
Uchwała w sprawie ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2025/2026 19.05.2021 34
Uchwała w sprawie określenia przedmiotu zawierającego efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego 28.04.2021 29
Uchwała w sprawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2021/2022 24.02.2021 26
Uchwała w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Rady Dydaktycznej 27.01.2021 23
Uchwała w sprawie powołania opiekunów kierunków i specjalności 27.01.2021 24
Uchwała w sprawie uznawania równoważności przedmiotów 27.01.2021 25
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad odbywania, zaliczania i monitorowania jakości praktyk zawodowych 08.12.2020 22
Uchwała w sprawie przeprowadzania egzaminów i oceniania 30.09.2020 21