Uchwały Rady Dydaktycznej

Uchwały Rady Dydaktycznej - 2022

Tytuł Data uchwalenia Numer uchwały
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość 28.12.2022 19
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość 28.12.2022 18
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Quantitative Finance 28.12.2022 17
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria 28.12.2022 16
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria 28.12.2022 15
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finance, International Investment and Accounting 28.12.2022 14
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Rady Dydaktycznej WNE z dn. 15.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania.pdf 16.11.2022 13
Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów M15 No 004154 Pani Aliny Dubel 19.10.2022 12
Uchwała w sprawie ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów w roku akademickim 2026/2027 15.06.2022 11
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 31.05.2022 10
Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów HP No 32976061 Pana Sergija Bondarenko 11.05.2022 9
Uchwała w sprawie korekty językowej prac dyplomowych 11.05.2022 8
Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów - cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 09.03.2022 7
Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na WNE UW od 2022/23 09.03.2022 6
Uchwała w sprawie ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 09.03.2022 5
Uchwała w sprawie zasad kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni w roku akademickim 2023/2024 09.03.2022 4
Uchwała w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2023/2024. 09.03.2022 3
Uchwała w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 09.03.2022 2
Uchwała w sprawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023. 02.02.2022 1

Uchwały Rady Dydaktycznej - 2021

Tytuł Data uchwalenia Numer uchwały
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Quantitative Finance 15.12.2021 43
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 15.12.2021 42
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finance, International Investment and Accounting 15.12.2021 41
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 15.12.2021 40
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość 15.12.2021 39
Uchwała w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia 15.12.2021 38
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 32 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 maja 2021 r. 01.12.2021 37
Uchwała w sprawie zasad zwalniania studenta z opłaty za usługi edukacyjne w całości lub w części w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce oraz wyróżniającymi się osiągnięciami naukowymi 23.06.2021 36
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 29.05.2021 35
Uchwała w sprawie ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2025/2026 19.05.2021 34
Uchwała w sprawie zasad kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 2022/2023 19.05.2021 33
Uchwała w sprawie harmonogramu rekrutacji 2022/2023 19.05.2021 32
Uchwała w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 19.05.2021 31
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie warunków zwolnień z czesnego 19.05.2021 30
Uchwała w sprawie określenia przedmiotu zawierającego efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego 28.04.2021 29
Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 24.02.2021 28
Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na WNE UW od 2021/2022 24.02.2021 27
Uchwała w sprawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2021/2022 24.02.2021 26
Uchwała w sprawie uznawania równoważności przedmiotów 27.01.2021 25
Uchwała w sprawie powołania opiekunów kierunków i specjalności 27.01.2021 24

Uchwały Rady Dydaktycznej - 2020