Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing inicjatyw lokalnych

Trwa nabór do grup jesiennych 

 

Kurs z zakresu praktycznych zastosowań marketingu, dedykowany osobom realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, festyny i in.). Szkolenie tych osób może się przyczynić m.in. do wzrostu kompetencji samorządów oraz formalnych i nieformalnych organizacji (działających na rzecz ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczności lokalnych) w obszarze wykorzystywania metod i narzędzi marketingowych do realizacji założonych celów rozwoju społeczności lokalnych.

Zajęcia są podzielone na 4 moduły tematyczne, omawiające podstawowe obszary kompetencji:

Moduł 1: Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc

Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc

Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc

Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych

 

Moduł 1: Od produktu do marki-mechanizmy marketingu miejsc - celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz metody tworzenia budowania wizerunku regionu. W programie zajęć uwzględniono:

 1. Specyfika marketingu miejsc
 2. Mieszanka marketingowa w marketingu miejsc
 3. Proces planowania marketingowego
 4. Tworzenie marek terytorialnych
 5. Ocena i pomiar działalności marketingowej

Wstępny harmonogram zajęć
(w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, start zajęć może zostać przesunięty)

Zajęcia Dzień Godzina
1 25.10 (poniedziałek) 17:00-19:30
2 15.11 (poniedziałek) 17:00-19:30
3 29.11 (poniedziałek) 17:00-19:30

 

 


 
  

 

 

Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc - celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat narzędzi komunikacji w marketingu oraz praktyczną umiejętność korzystania z nich. W zakres tematyczny szkolenia wejdzie:

 1. Tworzenie planów promocji w marketingu miejsc
 2. Metody komunikacji w marketing miejsc: charakterystyka, wady i zalety
 3. Nowe media w marketingu miejsc
 4. Inbound marketing, active advertising, influencer marketing

Wstępny harmonogram zajęć
(w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, start zajęć może zostać przesunięty)

Zajęcia Dzień Godzina
1 26.10 (wtorek) 17:00-19:30
2 16.11 (wtorek) 17:00-19:30
3 30.11 (wtorek) 17:00-19:30

 

 


 
 
 
 
 

Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc - Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat metod nawiązywania i tworzenia współpracy regionalnej. W trakcie zajęć omówione będzie:

 1. Tworzenie produktów sieciowych
 2. Inicjowanie i zarządzanie relacjami partnerskimi
 3. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 4. Marketing relacyjny i lojalnościowy w marketingu miejsc

Wstępny harmonogram zajęć
(w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, start zajęć może zostać przesunięty)

Zajęcia Dzień Godzina
1 18.10 (poniedziałek) 17:00-18:30
2 08.11 (poniedziałek) 17:00-18:30
3 22.11 (poniedziałek) 17:00-18:30

 

 


 
 
 
 
 

Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych - celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji wydarzeń regionalnych. Na zajęciach zostanie omówione:
 1. Event jako produkt marketingowy
 2. Tworzenie pomysłów na eventy
 3. Wybór grup docelowych i określanie celów eventów marketingowych
 4. Planowanie cyklu życia oraz organizacji eventu marketingowego
 5. Komunikacja marketingowa eventów
 6. Pomiar skuteczności i efektywności eventów
Wstępny harmonogram zajęć
(w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, start zajęć może zostać przesunięty)
Zajęcia Dzień Godzina
1 19.10 (wtorek) 17:00-19:30
2 09.11 (wtorek) 17:00-19:30
3 23.11 (wtorek) 17:00-19:30

 

 


 
 
 
 
 

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". 

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych.

Regulamin

Harmonogram wsparcia

 • Harmonogram zajęć dostępny u organizatora - prosimy o kontakt.
 • Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie ustalania grafiku zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

 

Zapisy

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA


DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKASTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego


(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: i6?&DYV7wX9SN3A[e+2y$GJ]#[]1%s-?E{Yo1B0@3Snlqo/43

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw