Marketing inicjatyw lokalnych

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs z zakresu praktycznych zastosowań marketingu, dedykowany osobom pełnoletnim, realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, festyny i in.). Szkolenie tych osób może się przyczynić m.in. do wzrostu kompetencji samorządów oraz formalnych i nieformalnych organizacji (działających na rzecz ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczności lokalnych) w obszarze wykorzystywania metod i narzędzi marketingowych do realizacji założonych celów rozwoju społeczności lokalnych.


Tematyka

Zajęcia są podzielone na 4 moduły tematyczne, omawiające podstawowe obszary kompetencji:

Moduł 1: Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc
Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc
Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc
Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych


Moduł 1: Od produktu do marki-mechanizmy marketingu miejsc - celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz metody tworzenia budowania wizerunku regionu. W programie zajęć uwzględniono:

 1. Specyfika marketingu miejsc
 2. Mieszanka marketingowa w marketingu miejsc
 3. Proces planowania marketingowego
 4. Tworzenie marek terytorialnych
 5. Ocena i pomiar działalności marketingowej

Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc - celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat narzędzi komunikacji w marketingu oraz praktyczną umiejętność korzystania z nich. W zakres tematyczny szkolenia wejdzie:

 1. Tworzenie planów promocji w marketingu miejsc
 2. Metody komunikacji w marketing miejsc: charakterystyka, wady i zalety
 3. Nowe media w marketingu miejsc
 4. Inbound marketing, active advertising, influencer marketing

Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc - Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat metod nawiązywania i tworzenia współpracy regionalnej. W trakcie zajęć omówione będzie:

 1. Tworzenie produktów sieciowych
 2. Inicjowanie i zarządzanie relacjami partnerskimi
 3. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 4. Marketing relacyjny i lojalnościowy w marketingu miejsc

Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych. Rola event marketingu – jak zarządzać projektem eventowym? Od koncepcji do realizacji.

- celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji wydarzeń regionalnych. Na zajęciach zostanie omówione:

 1. Event jako produkt marketingowy
 2. Tworzenie pomysłów na eventy
 3. Wybór grup docelowych i określanie celów eventów marketingowych
 4. Planowanie cyklu życia oraz organizacji eventu marketingowego
 5. Komunikacja marketingowa eventów
 6. Pomiar skuteczności i efektywności eventów

Formuła i czas trwania zajęć

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych.

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane:

- w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

- stacjonarnie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Warszawie (ul. Długa 44/50)


Procedura dokonywania zapisów

Rejestracja na każdy z modułów odbywa się będzie niezależnie (w formularzu rejestracyjnym należy wskazać wybrany moduł). Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym module szkoleniowym. W tym celu należy przesłać kolejne formularze zgłoszeniowe, każdorazowo wskazując w nich inny wybrany moduł. 

Procedura dokonywania zapisów:

 1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
 2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: zycAblpro}Ya.2g^F+`%]4W]#[ntO-OR_\Q=QPn?]VOlEwf!D).
 3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy

Moduł 1 Zdalny : Od produktu do marki - mechanizmy marketingu miejsc - rekrutacja zakończona

 

Grupa 1 zdalna 
 
Zajęcia #1 Poniedziałek 20.11.2023 w godzinach 17:00 - 19:30
 
Zajęcia #2 Poniedziałek 27.11.2023 w godzinach 17:00 - 19:30
 
Zajęcia #3 Poniedziałek 04.12.2023 w godzinach 17:00 - 19:30

 

Moduł 2 Zdalny : Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc - rekrutacja zakończona

 

Grupa 1 zdalna
 
Zajęcia #1 Wtorek 21.11.2023 w godzinach 17:00 - 19:30
 
Zajęcia #2 Wtorek 28.11.2023 w godzinach 17:00 - 19:30
 
Zajęcia #3 Wtorek 05.12.2023 w godzinach 17:00 - 19:30

 

 

Moduł 4 Zdalny : Rola event marketingu – jak zarządzać projektem eventowym? Od koncepcji do realizacji. - rekrutacja zakończona

W przypadku nieuzbierania się grupy (minimum 15 osób) start kursu może być odwołany - uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w inne grupie zajęciowej.


Zapisy - Ze względu na konflikt formularza prosimy nie używać maili w domenach akademickich (np. @uw.edu.pl)

 

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183

e-mail: zycAblpro}Ya.2g^F+`]#[hcW'D&haU+OY7rLTOwM