Trzecia Misja Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego

 

O projekcie

Projekt szkoleniowy skierowany do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze używania języka angielskiego. Zapraszamy osoby, które chcą jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i niezbędne zarówno w życiu społecznym jak i ekonomicznych. Wzmocni się konkurencyjność osób dorosłych na rynku pracy oraz poprawi się ich przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w kontekście przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w programach kształcenia o profilach technicznych.

Młodzież będzie miała szansę przygotowania się do kursu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia. Zmniejszy się zarazem ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększy się aktywność zawodowa wszystkich uczestników.

 

Informacje i zapisy

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: Xbs^DIv?@Bz*}\CHfPY]#[FLgI|`n*|Kp|+B~=oAF

O projekcie

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”) realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T215/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” 

Cel Projektu: 

  • aktywizacja społeczna seniorów 65+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
  • wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET (nauczanie przedmiotów w języku angielskim)
  • zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 15-19 lat
  • poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych

Wartość projektu: 2 329 850,55 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 963 598,04 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw