01.07.2022, 14:55

Podsumowanie XVI WORLD CONFERENCE OF SPATIAL ECONOMETRICS ASSOCIATION

W dniach 23-24 czerwca 2022 r. gościliśmy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego specjalistów z zakresu m.in. ekonometrii przestrzennej, nauk regionalnych czy planowania przestrzennego, w ramach światowej konferencji - XVI WORLD CONFERENCE OF SPATIAL ECONOMETRICS ASSOCIATION.

Konferencję poprzedziły dwudniowe warsztaty, prowadzone przez dr hab. Katarzynę Kopczewską, prof. ucz., dr. Mateusza Kopyta, mgr Marię Kubarę, mgr Katerynę Zabarinę oraz Ewę Dobrowolską - studentkę licencjackiego programu WNE UW. Zespół pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Kopczewskiej, prof. ucz., to również Komitet Organizacyjny konferencji.

1. dzień konferencji uroczyście otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW – dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Identification, causality and spatial econometrics” wygłosiła prof. Julie Le Gallo z AgroSup Dijon, Université Bourgogne-Franche-Comté oraz Center of Economics and Sociology applied to Agriculture and Rural Areas.

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy konferencji udali się na sesje równoległe: „Empirical spatial studies on tourism and labour market”, którą prowadził prof. Paul Elhorst z Uniwersytetu w Groningen, „R solutions and spatial modelling recommendations”, której przewodniczył prof. Anil Bera z University of Illinois Urbana-Champaign oraz „Business clustering & agglomeration” prowadzonej przez prof. Reinholda Kosfelda z Universität Kassel.

W drugiej turze sesji równoległych odbyły się: „Machine learning in urban studies using satellite data”, którą poprowadził dr Xaquín Pérez-Sindín z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW, „Empirical spatial studies on voting and growth” prowadzona przez prof. Miguela Manjon z Universitat Rovira i Virgili oraz „Methods in spatial econometrics”, prowadzona przez prof. Giuseppe Arbia z Università Cattolica del Sacro Cuore.

Z kolei dyskusji na temat danych przestrzennych, w której udział wzięli: prof. Giuseppe Arbia (Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy), prof. Chris Brunsdon z Maynooth University, dr Marek Cierpiał-Wolan (University of Rzeszów & Statistical Office in Rzeszów, Poland) oraz prof. Julie Le Gallo (I’Institut Agro Dijon, France), przewodniczyła dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof.ucz.

Końcowe sesje równoległe pierwszego dnia konferencji to „Statistics Poland: From spatial data to spatial statistics (session by GUS)”, której przewodniczył dr Marek Pieniążek, „Empirical spatial studies on environment”, prowadzona przez prof. Elżbietę Antczak oraz „Methods in spatial econometrics”, którą poprowadził prof. Philipp Otto.

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład prof. Chrisa Brunsdona pt. „Spatial Regression and Localised Models – Review and Prospects”.

Następnie odbyły się trzy sesje równoległe: „Spatial machine learning solutions for urban analytics”, którą prowadziła dr inż. Dorota Kamrowska-Załuska, „Empirical spatial urban studies”, której przewodniczyła prof. Codruta Mare, oraz „Modern Solution for Presenting Spatial Statistical Data Provided by Statistics Poland – practical workshop”, prowadzona przez Pana Mirosława Migacza.

Kolejne sesje równoległe to: „Empirical spatial studies on COVID-19”, której przewodniczyła Pani Stefana Cioban (Belbe), „Methods in spatial econometrics”, prowadzona przez prof. Tadao Hoshino oraz „Macro-economic empirical spatial studies”, której przewodniczył dr Oguzhan Akgun.

Sesje równoległe, kończące konferencję to: „Empirical spatial studies”, prowadzona przez Panią Dianę Prelorenzo, „Macro-economics empirical spatial studies, którą prowadził dr Mateusz Kopyt z Katedry Finansów i Rachunkowości WNE UW oraz „Methods in spatial econometrics”, której przewodniczył dr Abhimanyu Gupta.

Konferencja została podsumowana panelem, w którym udział wzięli: prof. Anil Bera (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA), prof. Chris Brunsdon (Maynooth University), prof. Paul Elhorst (University of Groningen, Netherlands), dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz., prof. Codruta Mare (Babes-Bolyai University, Romania) oraz prof. Philipp Otto (Leibniz University Hannover, Germany).

Patronem honorowym konferencji był Główny Urząd Statystyczny.

 

20.jpg