24.06.2022, 15:21

Zakończenie pierwszej edycji zajęć „Ryzyko kredytowe – ujęcie modelowe”

Warsztatowe zajęcia z elementami programowania w programie Python prowadziła dr Natalia Nehrebecka z Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW wraz z Klaudią Kleszcz, ekspertką w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego w ING Tech Poland.

Przedmiot realizowany był w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich na kierunkach: Informatyka i Ekonometria oraz Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.  

Gratulujemy ukończenia  wszystkim uczestnikom!

16.jpg