Matematyka ekonomii

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs skierowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych z całej Polski, chcących rozwinąć kompetencje matematyczne (mathematical literacy)  i finansowe (financial literacy). Przykładowe zagadnienia:

- Prawo wielkich liczb

- Reprezentatywna próba badawcza

- Procenty kontra punkty procentowe

- Lokata a obligacja


Procedura dokonywania zapisów

Formuła zdalna: 

Krok 1: Prosimy aby osoby zainteresowane udziałem w kursie indywidualnie wypełniły formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).

Krok 2: Po weryfikacji zgłoszenia na adres e-mailowy Uczestnika kursu (oraz Rodzica/Opiekuna Prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: [s6=yF${JQkmSde7rt/]#[I]*![]xj+Zae\JJ-{ev).

Krok 3: Po odesłaniu kompletu podpisanych dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej, gdzie Uczestnik indywidualnie dokona wyboru grupy szkoleniowej.

Krok 4: Dotyczy rezerwacji całej grupy: Zainteresowane rezerwacją całej zdalnej grupy szkoleniowej szkoły prosimy o kontakt mailowy: [s6=yF${JQkmSde7rt/]#[I]*![]xj+Zae\JJ-{ev, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na kursy zdalne z matematyki ekonomii dla szkół  podstawowych".

 

Formuła stacjonarna:

1. Zainteresowane kursami stacjonarnymi szkoły prosimy o kontakt mailowy: [s6=yF${JQkmSde7rt/]#[I]*![]xj+Zae\JJ-{ev, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na kursy stacjonarne z matematyki ekonomii dla szkół podstawowych".

2. Prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych. 

3. Prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: formularz .

4. Prosimy aby każda zgłoszona osoba wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).

5. W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 20 osób (maksymalna ilość osób w grupie to 35). 


Tematyka

Na zajęciach omawiane są wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane .

Celem głównym zadania jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy)  i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.           

Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

  1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).
  2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe. 

W trakcie kursu uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje, stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich (np. opieranie się populistycznym hasłom).


Formuła i czas trwania kursu

Czas trwania zajęć to 18 godzin lekcyjnych.

Zajęcia zdalne:  na kurs składają się obowiązkowe lekcje on-line (wymagana min. 80% obecność) przeplatane z wykonywaniem obowiązkowych zadań na platformie szkoleniowej.Harmonogramy - rekrutacja zakończona.


Grupa 1 - rekrutacja do grupy zamknięta

Zajęcia Dzień Godzina
1 19.10 (czwartek) 16:30-18:00
2 26.10 (czwartek) 16:30-18:00
3 09.11 (czwartek) 16:30-18:00
4 16.11 (czwartek) 16:30-18:00
5 23.11 (czwartek) 16:30-18:00
6 30.11 (czwartek) 16:30-18:00


Grupa 2 
- rekrutacja do grupy zamknięta

Zajęcia Dzień Godzina
1 19.10 (czwartek) 18:15-19:45
2 26.10 (czwartek) 18:15-19:45
3 09.11 (czwartek) 18:15-19:45
4 16.11 (czwartek) 18:15-19:45
5 23.11 (czwartek) 18:15-19:45
6 30.11 (czwartek) 18:15-19:45


Grupa 3 - rekrutacja zamknięta 

Zajęcia Dzień Godzina
1 20.10 (piątek) 16:30-18:00
2 27.10 (piątek) 16:30-18:00
3 10.11 (piątek) 16:30-18:00
4 17.11 (piątek) 16:30-18:00
5 24.11 (piątek) 16:30-18:00
6 01.12 (piątek) 16:30-18:00


Grupa 4 - 
rekrutacja zamknięta 

Zajęcia Dzień Godzina
1 20.10 (piątek) 18:15-19:45
2 27.10 (piątek) 18:15-19:45
3 10.11 (piątek) 18:15-19:45
4 17.11 (piątek) 18:15-19:45
5 24.11 (piątek) 18:15-19:45
6 01.12 (piątek) 18:15-19:45

 


Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo [s6=yF${JQkmSde7rt/]#[I]*![]xj+Zae\JJ-{ev

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWESTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)
Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
 
e-mail: [s6=yF${JQkmSde7rt/]#[I]*![]xj+Zae\JJ-{ev