Matematyka ekonomii

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs skierowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych z całej Polski. 


Tematyka

Na zajęciach omawiane są wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane .

Celem głównym zadania jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy)  i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.           

Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

  1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).
  2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe. 

W trakcie kursu uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje, stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich (np. opieranie się populistycznym hasłom).


Formuła i czas trwania kursu

Czas trwania zajęć to 18 godzin lekcyjnych.

Zajęcia zdalne: lekcje on-line przeplatane z wykonywaniem zadań na platformie szkoleniowej

 


Procedura dokonywania zapisów

Formuła zdalna: 

  1. Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby uczeń indywidualnie wypełnił formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@wne.uw.edu.pl).
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz po ich poprawnej weryfikacji po stronie WNE uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.

 

Formuła stacjonarna:

1. Prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych.

2. Prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-5 .

3. Prosimy aby każda zgłoszona osoba wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).

4. W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 20 osób (maksymalna ilość osób w grupie to 35). 

 Harmonogramy

Wstępne harmonogramy zajęć:

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Szanowni Państwo, sukcesywnie będziemy się odzywać do wszystkich osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy. 


Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo misja@wne.uw.edu.pl

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWESTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)
Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: szkolenia@wne.uw.edu.pl