Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej dla licealistów „Pogromcy mitów ekonomicznych”

Logo UE


Grupa docelowa

Adresatami warsztatów są osoby zainteresowane ekonomią w ujęciu eksperymentalnym - zapoznaj się z Wydziałem Nauk Ekonomicznych już dziś!

Zapraszamy uczniów szkoł ponadpodstwowych z całej Polski!


Procedura dokonywania zapisów

Formuła stacjonarna:

Krok 1: Zainteresowane kursami stacjonarnymi szkoły prosimy o kontakt mailowy: H{GX9nIm.=5rZAhzo&N]#[2e7Cu#A\nG#jc}Mpxt7, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na warsztaty stacjonarne z ekonomii dla szkół ponadpodstawowych".

Krok 2: Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych i  wypełnił formularz zgłoszeniowy szkoły (załącznik z dokumentacji poniżej).

Krok 3: Po pozytywnej weryfikacji wysłanej listy uczestników prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-1

Krok 4: Prosimy aby każda zgłoszona osoba indywiduealnie wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).

Uwaga! W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 15 osób (maksymalna ilość osób w grupie to 35). 

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Tematyka

Zapraszamy na niezwykłe warsztaty z dziedziny ekonomii, które przekażą uczestnikom fascynujące koncepcje i pojęcia. Uczniowie zetkną się z pojęciami typu heurystyka dostępności, które pomogą zrozumieć jak podejmujemy decyzje i jak nasze wybory wpływają na ekonomię. Uczestnicy warsztatów nauczą się również m.in. czym jest wynagrodzenie i kwota brutto.

Podczas zajęć skupimy się również na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia. Będziemy uczyli się odróżniać fakty od mitów ekonomicznych i pokazywać prawdziwe oblicze ekonomii. Dzięki temu uczniowie staną się nie tylko bardziej zorientowani w świecie finansów, ale także wzmocnią swoje umiejętności argumentacji i dyskusji.

Nasze zajęcia są interaktywne i zachęcamy do zadawania pytań oraz wymiany poglądów. Pozwoli to nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również nauczy skutecznie przekonywać innych do swojego stanowiska.

Kurs jest niezwykłą okazją do zapoznania się z zajęciami prowadzonymi w regularnym toku studiów na WNE UW - uczniowie poczują się jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego.


Formuła kursu

Czas trwania zajęć to (w zależności od formuły zajęć): 

  • 7 godzin dydaktycznych (jednodniowa formuła stacjonarna na WNE UW) lub
  • 4 godziny dydaktyczne (jednodniowa formuła stacjonarna w Państwa Szkole) lub
  • 10 godzin dydaktycznych (5 spotkań on-line --> formuła zdalna)

Formuła zdalna:

Zajęcia w ramach warsztatów będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci obowiązkowych spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna obowiązkowa praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

Formuła stacjonarna:

Jednodniowe zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW lub w Państwa Szkole*.

 Terminy do ustalenia z organizatorami - zapraszamy od września do grudnia 2023.

*W przypadku zainteresowanych udziałem stacjonarnych osób [bez zgłoszeń szkoły] - prosimy o maila: H{GX9nIm.=5rZAhzo&N]#[2e7Cu#A\nG#jc}Mpxt7 
Harmonogramy

Bieżące:

Brak.

Archiwalne:


Zapisy

Podanie danych w formularzu jest niezbędne w toku poprawnej rekrutacji na warsztaty.

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo H{GX9nIm.=5rZAhzo&N]#[2e7Cu#A\nG#jc}Mpxt7

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
 
e-mail: jH{GX9nIm.=5rZAhzo&N+Pl*]#[5]%A&[9YjU-a@J^rxi/|Y]q