Wykładowcy

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą praktycy biznesowi i eksperci z dziedziny z języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach kursantów.


Dr Przemysław Kusztelak, prof. ucz.

Kierownik studiów podyplomowych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator szkoleń z MS Excel, VBA, SQL i BI w LabMasters oraz ekspert z zastosowań narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach. Na WNE UW kierownik studiów podyplomowych i ścieżki edukacyjnej z ekonomicznej analizy danych w Excelu i VBA oraz z SQL i  narzędzi Business Intelligence. Laureat wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne. Autor licznych publikacji m.in. książek z programu MS Excel w zastosowaniach statystycznych, biznesowych, finansowych. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia i weryfikacją ich skuteczności.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów.
 • LabMasters - koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z MS Excel, VBA, SQL i BI.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia dla pracowników z ekonomicznej analizy danych.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy otwarte.
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego - kursy stacjonarne dla studentów.
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – cykl zajęć.
 • University of Lisbon, Portugalia – cykl zajęć.
 • TVN CNBC - ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych.
 • Liczne szkolenia dla firm, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych.
 • Liczne projekty na zlecenia firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z analizy danych.
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. stworzenie i wdrożenie nowatorskich metod kształcenia w zakresie ekonomicznej analizy danych).
 • Wyróżnienie Rektora UW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne budujące prestiż Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 roku.
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015, 2017, 2019-2020 za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (m.in. prowadzenie zajęć z analizy danych).
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017, 2019.
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014-2015.
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw” obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Mgr Michał Duraj

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pasjonatem oraz ekspertem w dziedzinie analityki danych. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. SQL, Python, VBA, SAS, R. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest świetnym specjalistą w dziedzinie tworzenia użytecznych aplikacji biznesowych oraz opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Prowadzi szkolenia i kursy z SQL i zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka kredytowego w sektorze bankowym. Nieustannie nabywa nowe kompetencje zgodnie z wyznawaną zasadą: Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z VBA w MS Excel, SQL i baz danych Oracle na studiach dziennych i podyplomowych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – szkolenia dla pracowników z analizy danych w programie MS Excel.
 • Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. dla ING, LG, Elekta, Grycan.
 • Prowadzący wielu wykładów i warsztatów otwartych na uczelniach, m. in. UW, SGH, SGGW, WAT.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z MS Excel i VBA prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Festiwal Nauki UW – warsztaty z Excela i VBA.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. obróbka raportów generowanych z systemu SAP, analiza danych pochodzących ze stron www, tworzenie kalkulatorów dla sektora bankowego.
 • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, MS Excel, Python.

Pozostałe informacje

 • Konsultant w EY – budowa modeli predykcyjnych dla instytucji finansowych.
 • Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z SQL i BI na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych.
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych magistrantów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.

Mgr Rafał Bućko

Absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Twórca i administrator bazy danych Oracle na WNE UW. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.

Doświadczenie dydaktyczno-zawodowe

 • Prowadzenie kursów i szkoleń w LabMasters z SQL i baz danych Oracle.
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na WNE UW z SQL i baz danych Oracle. 
 • Migracja danych i tworzenie rozbudowanych raportów w SQL dla spółek publicznych.
 • Rozwój i utrzymanie systemu bankowego, krytycznego dla płynności finansowej w Polsce.
 • Analiza i automatyzacja procesów biznesowych w spółkach publicznych.
 • Administracja bazą danych Oracle na WNE UW.
 • Automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu VBA.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania nowych rozwiązań IT w spółce giełdowej.
 • Definiowanie architektury wdrażanych aplikacji.
 • Konsultant IT w firmie Capgemini.

Certyfikaty/szkolenia:

 • Twórca materiałów do kursu „Język SQL w bazach danych Oracle”.
 • Udział w konferencji Big Data Wilno 2018.
 • Szkolenie z budowy aplikacji natywnych w chmurze Oracle.
 • Certyfikat UiPath Professional RPA Developer.
 • Szkolenie Oracle Service Bus 12c.
 • Szereg szkoleń z programowania w Javie.

Mgr Bartosz Chmielak

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest pasjonatem analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji czasochłonnych procesów. Swoje działania koncentruje w obszarze programów oraz języków programowania, takich jak: VBA, R, Python, SQL, PowerBI oraz SAS. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel, języka VBA oraz SQL w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Czerpie wielką satysfakcję oraz radość mogąc dzielić się pasją analityczną w trakcie szkoleń.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z MS Excel, VBA, SQL i baz danych Oracle na studiach podyplomowych.
 • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów w ramach ogólnouniwersyteckich przedmiotów z wykorzystania MS Excel.
 • Kursy otwarte w LabMasters z MS Excel, VBA, SQL i baz danych Oracle.
 •  Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. Pekao, Mars, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 • Twórca licznych aplikacji analitycznych m.in.: aplikacja badająca aktywność naukową pracowników na UW, kreator grafików, kreator ewidencji czasu pracy.

Pozostałe informacje

 • Analityk Danych w obrębie Łańcucha Dostaw w jednej z firm z branży DIY.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
 • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute.
 • Specjalista tworzenia aplikacji biznesowych z wykorzystaniem VBA.

Mgr Łukasz Filipiuk

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje wykorzystaniem języków programistycznych jako Java Developer i Analityk w Goldman Sachs. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte i szkolenia dla firm w LabMasters z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence.
 • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów na studiach dziennych oraz podyplomowych z analizy danych w MS Excel, VBA, MS Access oraz Tableau.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – prowadzenie zajęć z VBA oraz opracowywanie materiałów kursowych z ekonomicznej analizy danych na studia podyplomowe.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programów pakietu MS Office i języka programowania VBA.
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. automatyzacja tworzenia prezentacji, automatyzacja tworzenia niestandardowych wykresów, niedostępnych w programie Excel.

Doświadczenie zawodowe

 • Programista fullstack aplikacji mobilnych i webowych – React, React Native, TypeScript, Node.js, Express.
 • Analityk i Java Developer w zespole Authentication Engineering w banku inwestycyjnym Goldman Sachs – autentykacja, kryptografia, procesy Agile.
 • Wcześniej – analityk oraz Ekspert ds. Automatyzacji Procesów Biznesowych w IPG Mediabrands – prowadzanie analiz ilościowych na rynku międzynarodowym, wdrażanie aplikacji informatycznych w Polsce oraz Londynie, wizualizacja i przetwarzanie danych, analiza wizerunku rynkowego firm.
 • Twórca materiałów oraz filmów do kursów „Wstęp do analizy danych w programie MS Excel”, „Efektywna praca w programie MS Excel”, „Analityka biznesowa w Tableau” oraz „Access dla użytkowników Excela”.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – koordynator ds. współpracy z Tableau.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
 • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute.
 • Ekspert VBA w programie PowerPoint – automatyzacja prezentacji, zawierających setki slajdów.
 • Projektowanie profesjonalnych interfejsów aplikacji, dzięki połączeniu umiejętności graficznych i programistycznych.
 • Wdrażanie aplikacji biznesowych w firmach.
 • Web Scraping przy pomocy VBA oraz automatyzacja poruszania się po stronach internetowych.

Mgr Aleksander Gardziński

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą danych oraz analizą biznesową, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania związanego z Microsoft Power BI (Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Report Server). Na co dzień pracuje z klientami z różnych branż (bankowość, sektor publiczny, sektor energetyczny, FMCG) stale poszerzając swoje kompetencje analityczne oraz biznesowe. Szczególną uwagę zwraca na jasną i przejrzystą komunikację, zarówno w formie werbalnej jak i wizualnej, która prowadzona powinna być w taki sposób, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby odbiorców raportów. W obszarze analizy danych interesuje się wykorzystaniem różnych technologii oraz środowisk (SQL, R, Python) i ich integracji z narzędziami Power BI, w celu efektywnego budowania przejrzystych raportów i dashboardów. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu analizy danych i chętnie dzieli się nią z innymi.

Doświadczenie zawodowe

 • Tworzenie kompleksowych raportów w Power BI Desktop z globalnego systemu oraz aplikacji.
 • Analiza biznesowa i techniczna wymagań klientów.
 • Planowanie architektury rozwiązań klasy Business Intelligence na poziomie globalnego systemu raportowania.
 • Utrzymywanie globalnego środowiska raportowego w usłudze Power BI Service (utrzymywanie Dataflow’s, zarządzanie dostępem oraz odświeżaniem raportów).
 • Obsługa i konfiguracja procesów ETL poprzez Gateway’s.
 • Tworzenie raportów przy użyciu programu Report Builder oraz narzędzi SQL (PostgreSQL, MS SQL), utrzymywanie raportów w usłudze Power BI Report Server.
 • Automatyzacja odświeżania danych przy użyciu języka Python.
 • Automatyzacja procesu raportowania na poziomie firmy przy wykorzystaniu MS SQL, Access, Excel, Power Query.
 • Tworzenie materiałów marketingowych dotyczących dobrych praktyk stosowanych w pracy w programie Power BI.
 • Tworzenie raportów przykładowych dotyczących użycia Power BI w różnych obszarach biznesowych (HR, sektor energetyczny, logistyka, bankowość – analiza bilansu płatniczego, kluczowe wskaźniki wydajności w firmie).

Pozostałe informacje

 • Twórca materiałów do kursu „Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI”.
 • Szkolenia Dashboard in a Day oraz Dashboard in a Day level Expert.
 • Szkolenia Introduction to Data Modelling for Power BI, Introducing DAX, DAX Tools – SQL.bi.
 • Pakiet szkoleń compliance (Ethics and Integrity Training, Contract Requirements and Compliance, Trust Code for Partners: Onboarding) – Microsoft.
 • Praca magisterska „Wykorzystanie programu Microsoft Power BI w analizie statystycznej oraz prognozowaniu szeregów czasowych” – wykorzystanie R oraz Python w Power BI do prognozowania przy użyciu modeli ekonometrycznych oraz uczenia maszynowego.

Mgr Mateusz Heba

Absolwent absolwent Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i środowisk (SAS, R, Python, SQL, VBA, Power Excel i Power BI). Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w obszarze ryzyka kredytowego, a także metodologii badań. W swojej pracy zajmuje się analizą, modelowaniem i wizualizacją danych. Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel, Power BI, Dashboards.
 • Szkolenia dla firm (m.in. Asseco, Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Verifone, Walt Disney Company, Xl Energy).
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy dla studentów z MS Excel, VBA i narzędzi BI.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy e-learningowe.
 • Festiwal Nauki UW – prowadzenie warsztatów z zastosowań Power Excel, Power BI, MS Excel.
 • Konsultacje indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań oraz optymalizacji istniejących rozwiązań z wykorzystaniem MS Excel, VBA, Power Excel i Power BI.

Pozostałe informacje

 • Twórca materiałów do kursów „Dashboardy i narzędzia Power Excel” oraz „Analityka biznesowa w Power BI”.
 • Autor wielu aplikacji w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, m.in. służących do rozliczania wynagrodzeń pracowników, tworzenia różnego rodzaju raportów, generowania faktur i zleceń transportowych, obsługi klientów kawiarni.
 • Ukończył z wyróżnieniem cykl specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, które pozwoliły na zdobycie wiedzy eksperckiej z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych – certyfikat wydany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zrealizował ścieżkę specjalistycznych zajęć „SAS Data Mining Certificate Program” i uzyskał certyfikat Analityka Danych SAS wydany przez SAS Institute Sp. z o.o.