Kierownik studiów

pkusztelak
dr Kusztelak Przemysław
pkusztelak@wne.uw.edu.pl

Administracja

pmandera
mgr Mandera Piotr
pmandera@wne.uw.edu.pl
22 55 49 135

Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)


analityka_danych.pngWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w nowych studiach podyplomowych.

Studia „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

Kontakt
 studiapodyplomowe-sqlbi@wne.uw.edu.pl

 


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Rekrutacja jest zakończona.


Zachęcamy również do uczestnictwa w kursach otwartych i szkoleniach z SQL, Business Intelligence i innych programów realizowanych przez naszego partnera w ramach projektu LabMasters.

Szczegółowe informacje na https://facebook.labmasters.pl/ oraz https://labmasters.pl/kursy-otwarte/terminy/.