Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej dla licealistów „Pogromcy mitów ekonomicznych”

Logo UE


Grupa docelowa

Adresatami warsztatów są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski, czyli młodzież w wieku 14-19 lat.


Tematyka

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach  pozwala zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Uczestnicy poznają jak działa ekonomia przez doświadczenie, a nie na zasadzie zapamiętania formułek z podręczników. Nie jest to wprowadzenie do przedsiębiorczości. Są to zajęcia, w których ekonomia traktowana jest jako nauka społeczna ze wszystkimi konsekwencjami. Uczestnicy będą brali udział w eksperymentach. Po eksperymentach zostanie dokonana analiza, uczestnicy wejdą w rolę naukowców. Wyniki eksperymentów będą odnoszone do teorii ekonomicznej. 

Ekonomia jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaborczych nauk społecznych, ale nadal jest to nauka o człowieku. W podręcznikach ekonomii jest zawarta opowieść o nas ukryta pod pokładem wzorów matematycznych – warsztaty mają za zadanie pomóc rozszyfrować te opowieści. Uczestnicy będą mieli okazję Poznać Samych Siebie konfrontując opowieści z tym jak zachowywali się podczas eksperymentów.

Kurs jest niezwykłą okazją do zapoznania się z zajęciami prowadzonymi w regularnym toku studiów na WNE UW - uczniowie poczują się jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego.


Formuła kursu

Czas trwania zajęć to (w zależności od formuły zajęć): 

  • 7 godzin dydaktycznych (formuła stacjonarna na WNE UW) lub
  • 4 godziny dydaktyczne (formuła stacjonarna w Państwa Szkole) lub
  • 10 godzin dydaktycznych (formuła zdalna)

Formuła zdalna:

Zajęcia w ramach warsztatów będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

Formuła stacjonarna:

Zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW lub w Państwa Szkole.

Prosimy wypełnić terminarz w celu wyboru terminu. 


Inne kursy

Zapraszamy też na inne nasze darmowe kursy dla młodzieży. Prowadzimy ciągłą rekrutację na kursy z języka angielskiego.

Zachęcamy do zapisów - kliknij jeden z poniższych kursów!

Procedura dokonywania zapisów

Formuła zdalna: 

  1. Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby uczeń indywidualnie wypełnił formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@wne.uw.edu.pl).
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz po ich poprawnej weryfikacji po stronie WNE uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.

Formuła stacjonarna:

  1. Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych i  wypełnił formularz zgłoszeniowy szkoły (załącznik z dokumentacji poniżej).
  2. Prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-1
  3. Prosimy aby każda zgłoszona osoba wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).
  4. W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 15 osób (maks. ilość osób w grupie to 35). 

 Harmonogramy

Zajęcia zdalne - zapraszamy od września 2022.

Wstępne harmonogramy zajęć stacjonarnych na WNE (kurs jednodniowy) do ustalenia telefonicznego.

 

Szczegółowe harmonogramy zajęć stacjonarnych w Państwa Szkole - do ustalenia z organizatorami: misja@wne.uw.edu.pl lub 22 55 49 183

Przyjmujemy zapisy na zajęcia stacjonarne od września 2022 roku.


Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo misja@wne.uw.edu.pl

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: szkolenia@wne.uw.edu.pl