Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej dla licealistów „Pogromcy mitów ekonomicznych”

Logo UE


Grupa docelowa

Adresatami warsztatów są osoby zainteresowane ekonomią w ujęciu eksperymentalnym - zapoznaj się z Wydziałem Nauk Ekonomicznych już dziś!

Zapraszamy uczniów szkoł ponadpodstwowych z całej Polski!


Procedura dokonywania zapisów

Formuła zdalna: 

  1. Prosimy aby osoby zainteresowane udziałem w kursie indywidualnie wypełniły formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Po weryfikacji zgłoszenia na adres e-mailowy Uczestnika kursu (oraz Rodzica/Opiekuna Prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT).
  3. Po odesłaniu kompletu podpisanych dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej, gdzie Uczestnik indywidualnie dokona wyboru grupy szkoleniowej.
  4. Zainteresowane rezerwacją całej grupy szkoleniowej (w ramach kursów zdalnych) szkoły prosimy o kontakt mailowy: [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na warsztaty zdalne z ekonomii dla szkół ponadpodstawowych".

Formuła stacjonarna:

Krok 1: Zainteresowane kursami stacjonarnymi szkoły prosimy o kontakt mailowy: [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na warsztaty stacjonarne z ekonomii dla szkół ponadpodstawowych".

Krok 2: Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych i  wypełnił formularz zgłoszeniowy szkoły (załącznik z dokumentacji poniżej).

Krok 3: Po pozytywnej weryfikacji wysłanej listy uczestników prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-1

Krok 4: Prosimy aby każda zgłoszona osoba indywiduealnie wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).

Uwaga! W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 15 osób (maksymalna ilość osób w grupie to 35). 

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Tematyka

Zapraszamy na niezwykłe warsztaty z dziedziny ekonomii, które przekażą uczestnikom fascynujące koncepcje i pojęcia. Uczniowie zetkną się z pojęciami typu heurystyka dostępności, które pomogą zrozumieć jak podejmujemy decyzje i jak nasze wybory wpływają na ekonomię. Uczestnicy warsztatów nauczą się również m.in. czym jest wynagrodzenie i kwota brutto.

Podczas zajęć skupimy się również na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia. Będziemy uczyli się odróżniać fakty od mitów ekonomicznych i pokazywać prawdziwe oblicze ekonomii. Dzięki temu uczniowie staną się nie tylko bardziej zorientowani w świecie finansów, ale także wzmocnią swoje umiejętności argumentacji i dyskusji.

Nasze zajęcia są interaktywne i zachęcamy do zadawania pytań oraz wymiany poglądów. Pozwoli to nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również nauczy skutecznie przekonywać innych do swojego stanowiska.

Kurs jest niezwykłą okazją do zapoznania się z zajęciami prowadzonymi w regularnym toku studiów na WNE UW - uczniowie poczują się jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego.


Formuła kursu

Czas trwania zajęć to (w zależności od formuły zajęć): 

  • 7 godzin dydaktycznych (jednodniowa formuła stacjonarna na WNE UW) lub
  • 4 godziny dydaktyczne (jednodniowa formuła stacjonarna w Państwa Szkole) lub
  • 10 godzin dydaktycznych (5 spotkań on-line --> formuła zdalna)

Formuła zdalna:

Zajęcia w ramach warsztatów będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci obowiązkowych spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna obowiązkowa praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

Formuła stacjonarna:

Jednodniowe zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW lub w Państwa Szkole*.

 Terminy do ustalenia z organizatorami - zapraszamy od września do grudnia 2023.

*W przypadku zainteresowanych udziałem stacjonarnych osób [bez zgłoszeń szkoły] - prosimy o maila: [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT 
Harmonogramy

Kursy stacjonarne: zapraszamy od poniedziałku do piątku na jednodniowe zajęca stacjonarne.

 Szczegółowe harmonogramy zajęć stacjonarnych w Państwa Szkole - do ustalenia z organizatorami: [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT lub 22 55 49 183

Kursy zdalne (internetowe): prowadzimy stały nabór. Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania wystarczającej liczby chętnych. Kurs w formie zdalnej obejmuje 5 spotkań w kolejne wtorki w godz. 18:00-19:30. Osoby chętne do udziału w kursie internetowym prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego. Gdy grupa zostanie zebrana, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy propozycję harmonogramu (z możliwością podtrzymania chęci udziału lub rezygnacji). Propozycję harmonogramu zamieszczamy poniżej:

 


to do:

Prosimy wypełnić formularz: ZAPISY (poniżej) 

Po wypełnieniu i wysłania formularza i po pozytywnym przejściu rekrutacji otrzymają Państwo umowę szkoleniową wraz z instrukcją jej podpisywania. 


Zapisy

Podanie danych w formularzu jest niezbędne w toku poprawnej rekrutacji na warsztaty.

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo [m?!/twTGi8}134-Pyg]#[IW/jk1oC&r.u=ss}YjT

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
 
e-mail: j[m?!/twTGi8}134-Pyg.Vvs]#[LOyhyak@!$0lq@*!Y_L~_g`