Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej dla licealistów „Pogromcy mitów ekonomicznych”

Logo UE


Grupa docelowa

Adresatami warsztatów są osoby zainteresowane ekonomią w ujęciu eksperymentalnym - zapoznaj się z Wydziałem Nauk Ekonomicznych już dziś!


Procedura dokonywania zapisów

Formuła zdalna: 

 1. Prosimy aby osoby zainteresowane udziałem w kursie indywidualnie wypełniły formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
 2. Po weryfikacji zgłoszenia na adres e-mailowy Uczestnika kursu (oraz Rodzica/Opiekuna Prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl).
 3. Po odesłaniu kompletu podpisanych dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej, gdzie Uczestnik indywidualnie dokona wyboru grupy szkoleniowej.
 4. Zainteresowane rezerwacją całej grupy szkoleniowej (w ramach kursów zdalnych) szkoły prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na warsztaty zdalne z ekonomii dla szkół ponadpodstawowych".

Formuła stacjonarna:

 1. Zainteresowane kursami stacjonarnymi szkoły prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na warsztaty stacjonarne z ekonomii dla szkół ponadpodstawowych".
 2. Zgodnie z regulaminem rekrutacji prosimy aby Opiekun grupy zapoznał się z regulaminem zajęć stacjonarnych i  wypełnił formularz zgłoszeniowy szkoły (załącznik z dokumentacji poniżej).
 3. Prosimy aby Opiekun grupy udostępnił zgłoszonym osobom link do formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-1
 4. Prosimy aby każda zgłoszona osoba wypełniła formularz zgłoszeniowy i podpisała otrzymaną umowę szkoleniową (dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wysłaną instrukcją podpisywania umów).
 5. W formule stacjonarnej do uruchomienia zajęć wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 15 osób (maks. ilość osób w grupie to 35). 

 

Tematyka

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach  pozwala zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Uczestnicy poznają jak działa ekonomia przez doświadczenie, a nie na zasadzie zapamiętania formułek z podręczników. Nie jest to wprowadzenie do przedsiębiorczości. Są to zajęcia, w których ekonomia traktowana jest jako nauka społeczna ze wszystkimi konsekwencjami. Uczestnicy będą brali udział w eksperymentach. Po eksperymentach zostanie dokonana analiza, uczestnicy wejdą w rolę naukowców. Wyniki eksperymentów będą odnoszone do teorii ekonomicznej. 

Ekonomia jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaborczych nauk społecznych, ale nadal jest to nauka o człowieku. W podręcznikach ekonomii jest zawarta opowieść o nas ukryta pod pokładem wzorów matematycznych – warsztaty mają za zadanie pomóc rozszyfrować te opowieści. Uczestnicy będą mieli okazję Poznać Samych Siebie konfrontując opowieści z tym jak zachowywali się podczas eksperymentów.

Kurs jest niezwykłą okazją do zapoznania się z zajęciami prowadzonymi w regularnym toku studiów na WNE UW - uczniowie poczują się jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego.


Formuła kursu

Czas trwania zajęć to (w zależności od formuły zajęć): 

 • 7 godzin dydaktycznych (jednodniowa formuła stacjonarna na WNE UW) lub
 • 4 godziny dydaktyczne (jednodniowa formuła stacjonarna w Państwa Szkole) lub
 • 10 godzin dydaktycznych (5 spotkań on-line --> formuła zdalna)

Formuła zdalna:

Zajęcia w ramach warsztatów będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci obowiązkowych spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna obowiązkowa praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

Formuła stacjonarna:

Jednodniowe zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW lub w Państwa Szkole*.

Prosimy wypełnić terminarz w celu wyboru terminu. 

*W przypadku zainteresowanych udziałem stacjonarnych osób [bez zgłoszeń szkoły] - prosimy o maila: misja@wne.uw.edu.pl 


Inne kursy

Zapraszamy też na inne nasze darmowe kursy dla młodzieży. Prowadzimy ciągłą rekrutację na kursy z języka angielskiego.

Zachęcamy do zapisów - kliknij jeden z poniższych kursów!Harmonogramy

Kursy stacjonarne: zapraszamy w wybrane wtorki, czwartki i piątki (kurs 1-dniowy). Szczegółowe harmonogramy zajęć stacjonarnych w Państwa Szkole - do ustalenia z organizatorami: misja@wne.uw.edu.pl lub 22 55 49 183

Kursy zdalne (internetowe): prowadzimy stały nabór. Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania wystarczającej liczby chętnych. Kurs w formie zdalnej obejmuje 5 spotkań w kolejne wtorki w godz. 18:00-19:30. Osoby chętne do udziału w kursie internetowym prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego. Gdy grupa zostanie zebrana, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy propozycję harmonogramu (z możliwością podtrzymania chęci udziału lub rezygnacji).

 

 

to do:

Prosimy wypełnić formularz: ZAPISY (poniżej) 

Po wypełnieniu i wysłania formularza i po pozytywnym przejściu rekrutacji otrzymają Państwo umowę szkoleniową wraz z instrukcją jej podpisywania. 


Zapisy

Podanie danych w formularzu jest niezbędne w toku poprawnej rekrutacji na warsztaty.

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo misja@wne.uw.edu.pl

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 196
e-mail: szkolenia@wne.uw.edu.pl