Program "Szkoła Orłów"

Głównym celem głównym Programu "Szkoła Orłów" jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (daw. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer MNiSW/2020/142/DIR/KH.

O programie

O stypendium programu „Szkoła Orłów” aplikowali studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podjęli studia licencjackie prowadzone przez WNE UW w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021 jako laureaci lub finaliści krajowej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej lub sportowej oraz studenci po ukończeniu I lub II roku studiów licencjackich prowadzonych przez WNE UW, których średnia ocen we wskazanym  semestrze nie była niższa niż 4.0.

Istotą programu było objęcie studenta tutoringiem, czyli indywidualnym wsparciem opiekuna naukowego. Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi badania naukowe uczestnicząc w projekcie badawczo-dydaktycznym. Efektem tej współpracy będzie publikacja naukowa, złożona do czasopisma. Publikacją może być również praca licencjacka pisana w formie artykułu naukowego, a tutorem promotor pracy dyplomowej. 

W wyniku przeprowadzenia I i II tury rekrutacji do udziału w programie „Szkoła Orłów” zakwalifikowanych zostało w 2021 łącznie 42 studentów.
Pierwszy etap  programu pomyślnie ukończyło 18 stypendystów. Powstało wiele ciekawych publikacji naukowych, które oczekują na publikację w czasopismach.
W bieżącym roku akademickim pracę badawczą pod opieką tutorów kontynuuje 22 stypendystów, a na ich publikacje czekamy do 30 czerwca 2023.
Projekt nie przewiduje kolejnej tury rekrutacji.

Dokumenty

kontakt

W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt mailowy na adres: szkola.orlow@wne.uw.edu.pl