PROJEKT „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”

"Matematyka w ekonomii"

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Matematyka ekonomii 

 

Kurs skierowany do uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych.  

Na zajęciach omawiane są wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane .

Celem głównym zadania jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy)  i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.           

Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

  1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).
  2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe. 

W trakcie kursu uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje, stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich. (np. opieranie się populistycznym hasłom).

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". 

Warszawa i okolice - mamy przyjemność zaprosić uczniów na zajęcia stacjonarne.

Czas trwania zajęć to 18 godzin lekcyjnych.

Regulamin

Harmonogram wsparcia

  • Harmonogram zajęć dostępny u organizatora - prosimy o kontakt.
  • Trwa ustalanie grafików zajęć na nowy rok szkolny 2021/2022.

 

Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA


DANE KONTAKTOWEDANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo %=-f4Xbj/v\2`NV@gdP?z1}]#[u5sV{=QTk3T{FWL4pJ11&|j
(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: %=-f4Xbj/v\2`NV@gdP?z1}]#[u5sV{=QTk3T{FWL4pJ11&|j

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw