Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyczna szkoła
innowacyjnej przedsiębiorczości 

 

Kurs dedykowany jest osobom pełnoletnim, planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, osobom o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości. Kurs dedykowany wszystkim zaangażowanym w proces kierowania, zarządzania i tworzenia organizacji, którzy chcą opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach   

Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji, związanych z umiejętnościami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dobrze zidentyfikowany, innowacyjny model biznesowy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy 

Moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy

Moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe

Moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania

 

Moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia mają zwiększyć świadomość uczestników w obszarze specyfiki działalności gospodarczej oraz uwarunkowań prawnych i finansowych. W trakcie zajęć omówione zostaną:

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej wady i zalety, uwarunkowania prawne i finansowe
 2. Procedura zakładania działalności gospodarczej
 3. Finansowanie działalności gospodarczej na wczesnych fazach rozwoju
 4. Formy i zakres wsparcia publicznego dla nowo zakładanej działalności gospodarczej
 5. Startup jako innowacyjna działalność gospodarcza od czego zacząć, z jakiego wsparcia skorzystać

 

Moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy. 

Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności związane z innowacyjnym prowadzeniem marketingu małego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć omówione będą:

 1. Istota orientacji marketingowej firmy
 2. Tworzenie strategii i planów marketingowych - poszukiwanie genu innowacyjności
 3. Segmentacja i pozycjonowanie jako źródła marketingowej przewagi konkurencyjnej firmy
 4. Mieszanka marketingowa, czyli narzędzia marketingowe w praktyce
 5. User experience, ambient, guerilla i in., czyli wykorzystanie nowoczesnych trendów w marketingu

 

Moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe.

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności prowadzenia analiz rynkowych oraz badań marketingowych, które są niezbędne do kształtowania strategii biznesowej oraz strategii finansowej firmy. W trakcie zajęć omówione będą:

 1. Cele i potrzeba prowadzenia analiz rynku i badań marketingowych
 2. Źródła informacji biznesowych i wykorzystanie danych wtórnych
 3. Ilościowe i jakościowe metody badań marketingowych stosowanie, metody i narzędzia
 4. Przygotowanie briefu badawczego
 5. Podstawowe metody analiz rynkowych stosowane w biznesie

 

Moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania. 

Celem realizacji tego modułu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Na zajęciach omówione będą:

 1. Cechy dobrego modelu biznesowego, metody poszukiwania pomysłów na model biznesowy
 2. Tworzenie modelu biznesowego w oparciu o metodykę CANVAS
 3. Budowa i proces opracowania strategii
 4. Metody analiz strategicznych
 5. Projektowanie celów, zadań i mechanizmów kontroli strategicznej

 

Rejestracja na każdy z modułów odbywać się będzie niezależnie (w formularzu rejestracyjnym będzie trzeba wskazać wybrany moduł). Możliwe jest jednak uczestnictwo w więcej niż jednym module szkoleniowym . W tym celu należy przesłać kolejne formularze zgłoszeniowe, każdorazowo wskazując w nich inny wybrany moduł.

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". 

Czas trwania zajęć (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych

 

Regulamin

Harmonogram wsparcia

 • Informacja o harmonogramach dostępna u organizatorów szkolenia - prosimy o kontakt. 
 • Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie ustalania grafiku zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

 

Zapisy

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA


DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKASTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego


(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: -JVDf\oyd.@N#O6SkRz3}7[]#[{EB0SB^cFI49kX+Kt4_&+'H

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw