Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs dedykowany jest osobom pełnoletnim, planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, osobom o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości. Kurs dedykowany wszystkim zaangażowanym w proces kierowania, zarządzania i tworzenia organizacji, którzy chcą opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach.


Tematyka

Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji, związanych z umiejętnościami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dobrze zidentyfikowany, innowacyjny model biznesowy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

Moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy
Moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe - rekrutacja zamknięta
Moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania - rekrutacja zamknięta


Moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia mają zwiększyć świadomość uczestników w obszarze specyfiki działalności gospodarczej oraz uwarunkowań prawnych i finansowych. W trakcie zajęć omówione zostaną:

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej wady i zalety, uwarunkowania prawne i finansowe
 2. Procedura zakładania działalności gospodarczej
 3. Finansowanie działalności gospodarczej na wczesnych fazach rozwoju
 4. Formy i zakres wsparcia publicznego dla nowo zakładanej działalności gospodarczej
 5. Startup jako innowacyjna działalność gospodarcza od czego zacząć, z jakiego wsparcia skorzystać

Moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy

Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności związane z innowacyjnym prowadzeniem marketingu małego przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć omówione będą:

 1. Istota orientacji marketingowej firmy
 2. Tworzenie strategii i planów marketingowych - poszukiwanie genu innowacyjności
 3. Segmentacja i pozycjonowanie jako źródła marketingowej przewagi konkurencyjnej firmy
 4. Mieszanka marketingowa, czyli narzędzia marketingowe w praktyce
 5. User experience, ambient, guerilla i in., czyli wykorzystanie nowoczesnych trendów w marketingu

Moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności prowadzenia analiz rynkowych oraz badań marketingowych, które są niezbędne do kształtowania strategii biznesowej oraz strategii finansowej firmy. W trakcie zajęć omówione będą:

 1. Cele i potrzeba prowadzenia analiz rynku i badań marketingowych
 2. Źródła informacji biznesowych i wykorzystanie danych wtórnych
 3. Ilościowe i jakościowe metody badań marketingowych stosowanie, metody i narzędzia
 4. Przygotowanie briefu badawczego
 5. Podstawowe metody analiz rynkowych stosowane w biznesie

Moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania

Celem realizacji tego modułu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Na zajęciach omówione będą:

 1. Cechy dobrego modelu biznesowego, metody poszukiwania pomysłów na model biznesowy
 2. Tworzenie modelu biznesowego w oparciu o metodykę CANVAS
 3. Budowa i proces opracowania strategii
 4. Metody analiz strategicznych
 5. Projektowanie celów, zadań i mechanizmów kontroli strategicznej

Formuła i czas trwania kursu

Czas trwania zajęć (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych (spotkania on-line i praca asynchroniczna).

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". 


Procedura dokonywania zapisów

Rejestracja na każdy z modułów odbywa się niezależnie (w formularzu rejestracyjnym należy wskazać wybrany moduł). Możliwe jest jednak uczestnictwo w więcej niż jednym module szkoleniowym. W tym celu należy przesłać kolejne formularze zgłoszeniowe, każdorazowo wskazując w nich inny wybrany moduł.

Procedura dokonywania zapisów:

 1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
 2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: 6ZdQ*tX&Cwu.AH49`oKR/ND]#[*UPAqZGm{4mw}Q*1iU+H8?-).
 3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy

Bieżące:

Brak.

Archiwalne:


Zapisy

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: A304
tel: 22 55 49 183
 
e-mail:misja@wne.uw.edu.pl