Wybierz język
pl gb
31.05.2023, 11:31

II Sympozjum BPM (Business Process Management) na WNE UW.

W sympozjum wzięło udział niemal 60 uczestników, ekspertów BPM: badaczy i dydaktyków z różnych polskich uczelni oraz praktyków ze świata biznesu.

Spotkanie otworzyła Dziekan WNE UW, dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.

Dzięki połączeniu on-line uczestnicy wysłuchali prezentacji światowej sławy profesorów BPM: profesora Jana Mendlinga z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Future trends of BPM) oraz profesora Marlona Dumasa z Uniwersytetu Tartu w Estonii (Augmented BPM).

W trakcie czterech sesji naukowych odbyło się 15 wystąpień uczestników, którzy przedstawili aktualne trendy badawcze w obszarze BPM.

Sympozjum towarzyszyła również promocja wydanej przez PWN książki - „Business Process Management. Istota zarządzania procesami biznesowymi” autorstwa Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling i Hajo A. Reijers. Przedmowę do wydania polskiego książki opracowała dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz. – Kierownik Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych WNE UW. Książka jest obecnie najbardziej kompletną i wyczerpującą pozycją na temat zarządzania procesowego dostępną na polskim rynku.

Centrum Kompetencji BPM na WNE UW tworzą: dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz., dr hab. inż. Piotr Senkus, dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, mgr Pavel Arno (doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego).

-4400597072241514296.jpg   -3869289440566079910.jpg

 Business_Process_Management_OKŁADKA.jpg