Akademia umiejętności menedżerskich

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych.


Tematyka

Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji związanych z umiejętnościami kierowniczymi, a ich celem jest podnoszenie kwalifikacji osób, które wykonują pracę związaną z kierowaniem ludźmi i procesami pracy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

Moduł 1: Komunikacja i negocjacje
Moduł 2: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Moduł 3: Zarządzanie pracą zespołu
Moduł 4: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów

Podczas zajęć doskonalone są umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z konfliktami oraz rozwiązywania konfliktów interesów na drodze negocjacji. Zdobywana jest wiedza nt. skutecznej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz profesjonalnego prowadzenia negocjacji. Zajęcia posłużą do zdobycia umiejętności stosowania podstawowych metod zarządzania kapitałem ludzkim. Umożliwia to efektywne wykorzystanie potencjału ludzi współpracujących ze sobą, co jest bardzo ważne w pracy każdego menedżera.

Tematy poruszane na zajęciach to m.in. zasady i metody rekrutacji, planowanie rozwoju pracowników oraz zarządzanie efektywnością pracy. Współcześnie wiele rodzajów pracy człowieka wymaga łączenia kompetencji, doświadczeń, efektywnego dzielenia i realizacji zadań w zespołach. Kompetencje z obszaru zarządzania pracą zespołu są uważane za kluczowe umiejętności współczesnego menedżera. Przedstawione będą zasady planowania pracy zespołu, doboru ról, skutecznej motywacji oraz efektywnego przywództwa. Strategia wyznacza firmie kierunek rozwoju oraz pozwala na optymalne wykorzystanie nie tylko posiadanych zasobów, ale także szans i potencjałów. Udział w module czwartym będzie okazją do rozwinięcia umiejętności analitycznych oraz planistycznych.


Formuła i czas trwania kursu

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych.<

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".


Procedura dokonywania zapisów

Rejestracja na każdy z modułów odbywa się będzie niezależnie (w formularzu rejestracyjnym należy wskazać wybrany moduł). Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym module szkoleniowym. W tym celu należy przesłać kolejne formularze zgłoszeniowe, każdorazowo wskazując w nich inny wybrany moduł.

Procedura dokonywania zapisów:

  1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@wne.uw.edu.pl).
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy

Moduł 1: Komunikacja i negocjacje
Zapraszamy w semestrze zimowym 2022/2023.
Harmonogram kursu ogłoszony zostanie w późniejszym czasie.
W razie zainteresowania kursem, prosimy o kontakt z organizatorami (szkolenia@wne.uw.edu.pl).

Moduł 2: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zapraszamy w semestrze zimowym 2022/2023.
Harmonogram kursu ogłoszony zostanie w późniejszym czasie.
W razie zainteresowania kursem, prosimy o kontakt z organizatorami (szkolenia@wne.uw.edu.pl).

Moduł 3: Zarządzanie pracą zespołu
Zapraszamy w semestrze zimowym 2022/2023.
Harmonogram kursu ogłoszony zostanie w późniejszym czasie.
W razie zainteresowania kursem, prosimy o kontakt z organizatorami (szkolenia@wne.uw.edu.pl).

Moduł 4: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów
Zapraszamy w semestrze zimowym 2022/2023.
Harmonogram kursu ogłoszony zostanie w późniejszym czasie.
W razie zainteresowania kursem, prosimy o kontakt z organizatorami (szkolenia@wne.uw.edu.pl).


Zapisy

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: szkolenia@wne.uw.edu.pl