Kurs sprawozdawczości finansowej

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób, pragnących rozwijać kompetencje w obszarze przygotowania i opracowania dokumentów finansowych. Zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej pozwolą na efektywniejsze zrozumienie działalności firm i instytucji użytku publicznego w ich otoczeniu ekonomicznym.


Tematyka

Program szkolenia obejmuje szerokie i elastyczne podejście do problematyki sprawozdawczości finansowej, uwzględniające różne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym odmienne strategie, modele biznesowe i potrzeby informacyjne ich interesariuszy, jak również prezentuje sposoby i możliwości jej praktycznego w wykorzystania w rozmaitych obszarach biznesowych, wymagających podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.

Program obejmuje trzy, wzajemnie ze sobą powiązane moduły, w których wiedza jest przekazywana za pomocą technik umożliwiających samodzielną pracę uczestników, ich wzajemną interakcję i bieżące uzyskiwanie informacji zwrotnej od prowadzących. Zajęcia mają w dużej mierze charakter warsztatowy, a prezentowana wiedza jest na bieżąco objaśniana i operacjonalizowana za pomocą licznych przykładów, case studies oraz ćwiczeń w ramach pracy grupowej i indywidualnej.


Formuła i czas trwania kursu 

Czas trwania kursu to 32 godziny dydaktyczne.  

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".


Procedura dokonywania zapisów

  1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@wne.uw.edu.pl).
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy  

 


Zapisy - Ze względu na konflikt formularza prosimy nie używać maili w domenach akademickich (np. @uw.edu.pl)

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: szkolenia@wne.uw.edu.pl