pbaranowski

dr hab. Paweł Baranowski

Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
Starszy specjalista

Pokój

B004

Uwagi

GOSPOSTRATEG „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)”