pbaranowski

Doctor habilitatus Paweł Baranowski

Department of Finance and Accounting
Assistant Professor
Senior Specialist

Room

B004

Comments

GOSPOSTRATEG „Systemowy Analizator Ryzyk Akcyzowych (SARA)”