Informacje ogólne

  • Czas trwania: 1 rok (2 semestry), łącznie 226 godz. 

  • Liczba miejsc: 60 (2 grupy po maks. 30 uczestników - jedna realizuje program w R, druga w Pythonie)

  • Cena: 10 000,00 zł (czesne - płatne w całości lub 2 ratach po 5000,00 zł) + 85,00 zł (opłata rekrutacyjna)

  • Tryb studiów: studia zaoczne, 10 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela), standardowo co 2-3 tygodnie (dwie grupy – naprzemiennie) + 4 jednodniowe zajęcia fakultatywne

  • Forma: zajęcia na żywo w formie stacjonarnej lub zdalnej asynchronicznej (z nagranymi filmami do wszystkich zajęć) - do wyboru przez uczestników.

  • Kandydaci: przede wszystkim osoby posiadające już przynajmniej podstawowe doświadczenie w analizie i/lub modelowaniu danych czy programowaniu, choćby z wykorzystaniem popularnych arkuszy kalkulacyjnych i dostępnych w nich funkcji. Osoby nie mające takiego doświadczenia również serdecznie zapraszamy, niemniej będzie to zapewne wymagało nieco więcej samodzielnej pracy. Jest to jednak bardzo dobra inwestycja w kompetencje i wiedzę pożądane przez pracodawców.

  • Wymagania: wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie). Wcześniejsza znajomość oprogramowania R lub Pythona nie jest wymagana.

Uwaga: studia wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych i dużo pracy własnej w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.