Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet
Młodego Odkrywcy”)
realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-U185/17-00)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

„Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy”

 

Cel Projektu: zwiększenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.

Wartość projektu: 423 986,25 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 357 335,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019-1.12.2021

Kontakt:

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój 304
numer telefonu: 22 55 49 183
]J%$TgfQ1VY|E~Fk=pK]#[K0uk2~^@q_OtNd%aGa4

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw